PSBIH: Zvizdić predložio dopunu Zakona o pomjeranju roka plaćanja PDV na kraj mjeseca

PSBIH: Zvizdić predložio dopunu Zakona o pomjeranju roka plaćanja PDV na kraj mjeseca

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić uputio je danas u parlamentarnu proceduru, na razmatranje po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o PDV-u.

“Danas sam u parlamentarnu proceduru, na razmatranje po hitnom postupku, uputio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o PDV-u, kojim se omogućava donošenje privremene odluke kojom se rok za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a pomijera sa 10- tog u mjesecu do posljednjeg radnog dana u mjesecu. Ovakva odluka može važiti za period do 90 dana, uz mogućnost da Vijeće ministara BiH istu može produžiti za još 90 dana.Usvajanjem ove dopune Zakona o PDV-u bila bi ispunjena jedna od ključnih mjera koju od početka pandemije korona virusa od državnog nivoa, odnosno od Vijeća ministara BiH, traži realni sektor i ukupna poslovna zajednica, a koja bi značajno pomogla u saniranju ekonomskih problema i zastoja privrednih djelatnosti izazvanih štetnim djelovanjem pandemije korona virusa”, kazao je Zvizdić.