Privremeno odsutni članovi domaćinstava su građani Bosne i Hercegovine i MORAJU biti popisani!

popis-2013--i-strana-png

Privremeno odsutni članovi domaćinstava su građani Bosne i Hercegovine i MORAJU biti popisani!


Priprema, organizacija i provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH povjerena je statističkim institucijama u BiH.

Predstavnici statističkih institucija odgovorni su za blagovremeno i propisano obavljenje poslova popisa.

U prvih nekoliko dana popisa, svjedoci smo brojnih problema na terenu koji su najčešće rezultat proizvoljnog tumačenja pojedinih zakonskih odredbi od strane popisivača, ali i loše koordinacije provođenja popisa od strane Agencije za statistiku.

S tim u vezi, pozivamo Agenciju za statistiku BiH da dosljedno vodi računa o primjeni Zakona na terenu.

Neprihvatljiva je činjenica da popisivači odbijaju da u popisnice i upitnike za domaćinstvo i stanove unose lične podatke o odsutnim članovima domaćinstva koje im daje „punoljetni prisutan član domaćinstva, kojem su podaci najviše poznati”.

To je suprotno Zakonu. Lice koje je obavezno dati podatke o odsutnim članovima domaćinstva može biti novčano kažnjeno ako odbije da odgovori na pitanja u popisnim obrascima ili da netačne i nepotpune odgovore.

Isto tako, popisivači su odgovorni da blagovremeno i na propisan način obavljaju poslove popisa.

Sankcije koje su predviđene Zakonom trebaju biti hitno upotrijebljene i iz daljeg postupka moraju biti isključeni svi oni koji rade suprotno Zakonu.

SDA će sve zaprimljene i uočene prigovore i žalbe na rad popisivača dostaviti Agenciji i na postupanje i nadležnost ovlaštenim organima u BiH koji odlučuju o prekršajima.

Neblagovremeno reagiranje nadležnih organa može dovesti u pitanje kompletan proces popisa i priznavanje njegovih rezultata.

sda.ba