Princip različitog vrednovanja glasa u ovisnosti od etničke pripadnosti suprotan demokratskoj praksi i standardima

s

Princip različitog vrednovanja glasa u ovisnosti od etničke pripadnosti suprotan demokratskoj praksi i standardima

 

SDA neće prihvatiti najnoviji prijedlog predstavnika Delegacije Evropske komisije u BiH o načinu provođenja presude u predmetu Sejdić & Finci jer bi to značilo diskriminaciju bošnjačkog naroda. To je i u suprotnosti sa demokratskom praksom savremenog svijeta utemeljenog na principu jedan čovjek – jedan glas, bez obzira na etničku, vjersku i svaku drugu pripadnost.

Prema tome prijedlogu, uvodi se sistem različitog vrednovanja glasa prilikom izbora članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tako bi jedan glas u kantonima sa hrvatskom većinom vrijedio kao četiri glasa u kantonima sa bošnjačkom većinom!

Ovo je kopija sporazuma Čović–Lagumdžija, o kojem se SDA, kao i cjelokupna demokratska javnost u Bosni i Hercegovini, izjasnila kao o diskriminirajućem i suprotnom demokratskoj praksi i standardima. Čak je i Evropska komisija prije nekoliko mjeseci takav način provođenja presude okvalificirala neprihvatljivim!

Sistem različitog vrednovanja glasa utemeljen na rasnoj i etničkoj pripadnosti kakav je postojao u Južnoafričkoj Republici smatramo odavno i zauvijek napuštenim.

SDA se zalaže za dosljedno provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić & Finci čime se tretira diskriminacija građana koji se ne izjašnjavaju kao jedan od konstitutivnih naroda u našoj zemlji.

Nemoguće je i neprihvatljivo da se u okviru ovoga predmeta rješava pitanje ravnopravnosti samo hrvatskog naroda i to u samo jednom dijelu Bosne i Hercegovine! Pitanje ravnopravnosti svih bh. naroda – Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih treba rješavati u okviru reforme Ustava Bosne i Hercegovine i na teritoriji cijele države.

Zato pozivamo sve sudionike ovoga procesa da se koncentriramo na provođenje presude Sejdić & Finci i otklanjanje diskriminacije u odnosu na Ostale narode i građane koji se ne osjećaju i ne izjašnjavaju kao pripadnici nekog od konstitutivnih naroda – Bošnjaci, Srbi i(li) Hrvati.

 

sda.ba