Prijedlog zaključaka u Parlamentu FBiH kao odgovor na zaključke NSRS

Prijedlog zaključaka u Parlamentu FBiH kao odgovor na zaključke NSRS

U nastavku pročitajte zaključke Parlamenta FBiH kao odgovor na zaključke NSRS :

1. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine poziva sve političke predstavnike u Bosni i Hercegovini da se posvete očuvanju ustavnog poretka kao i mira i stabilnosti u BiH.

2. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine poziva predstavnike međunarodne zajednice da, u skladu sa svojim ovlastima, reaguju u odnosu na političke predstavnike koji donose odluke koje su u suprotnosti sa Ustavom i evropskim standardima.

3. Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da izvrši analizu zakona i propisa u FBiH koji se odnose na državno zemljište shodno odlukama Ustavnog suda.

4. Pozivamo Parlamenarnu skupštinu BiH da donese zakone kojima će se propisati korištenje državnog zemljišta od strane nižih administrativnih jedinica u BiH kao i jedinica lokalne samouprave.

5. Pozivamo odgovorne nosioce u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti u BiH te sve političke predstavnike da na osvnovu ustavnih obaveza, odnosno primjenjujući principe ustavnosti i zakonitosti, se uključe u implementaciju odluka Ustavnog suda BiH, kao i provedbu presuda međunarodnih i domaćih sudova.

6. Predstavnički dom Parlamenta FBiH ne prihvata poziv Narodne skupštine RS za definisanje “granične linije”, jer u skladu sa Aneksom II Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ne postoji granica između entiteta, već međuentitetska linija koja ima isključivo administrativni značaj.