Prijedlog SDA zadovoljava briselske principe i kriterije Venecijanske komisije, ali ne zadovoljava sujete pojedinih političkih lidera

brisel

Prijedlog SDA zadovoljava briselske principe i kriterije Venecijanske komisije, ali ne zadovoljava sujete pojedinih političkih lidera


Na sastanku lidera političkih stranaka u Briselu, SDA je ponudila model za provođenje presude u slučaju Sejdić-Finci koji je u potpunosti u skladu sa principima usvojenim upravo na tom sastanku i koji su prisutni predstavnici Venecijanske komisije ocijenili prihvatljivim. Učinili smo to mada nismo dio „vladajuće šestorke” prije svega zbog odgovornog odnosa prema interesima države Bosne i Hercegovine.

Ovaj prijedlog modela je kompromisan, pravičan i do sada najbolji ponuđeni prijedlog.

Lideri političkih stranaka iz „vladajuće šestorke” imaju pravo da odluče o prihvatanju ili neprihvatanju ovog prijedloga. Nemaju pravo vrijeđati zdrav razum građana izmišljaući kako prijedlog vodi podjelama. Naravno, u slučaju neprihvatanja imaju obavezu i odgovornost da ponude bolje rješenje, koje godinama od njih uzalud očekujemo.

Vrlo malo vremena je ostalo za pronalaženje rješenja. U protivnom nastupiće izuzetno štetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane.

Dok vrijeme protiče lideri pojedinih političkih stranaka iz „vladajuće šestorke” zapaljivim izjavama umanjuju mogućnost pronalaženja rješenja. Pozivamo ih da prestanu sa jeftinim populizmom, te da postupe u skladu sa svojom odgovornošću i obavezama, a u interesu države i svih njenih građana.

sda.ba