Prezentacija Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

Prezentacija Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

Vlada Federacije BiH pripremila je kratku video prezentaciju Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.