Prestati sa politizacijom odgovora na Upitnik Evropske komisije

SDA-logo-slider-400x189

Prestati sa politizacijom odgovora na Upitnik Evropske komisije


SDA podržava izradu i finalizaciju Upitnika kao ključnog uslova za kandidatski status BiH za članstvo u EU.

Upitnik je “inventura” ekonomskog, društvenog, političkog i pravnog stanja u BiH. Upitnikom se ništa ne legalizuje, niti prihvata ili prejudicira. Odgovori na Upitnik nisu ni Ustav ni zakon, nego realan prikaz aktuelnog stanja i zato treba prestati sa politizacijom pitanja iz Upitnika u pokušaju zbunjivanja javnosti i stjecanja sitnih političkih poena. Posebno što to rade partije koje su osam godina držale u blokadi evropski put BiH.

Odgovorima na Upitnik ne može biti umanjen značaj bilo koje reforme ili bilo koje aktivnosti obavljene u BiH u skladu sa Ustavom i zakonima ove zemlje. Tako neće biti dovedeni u pitanje ni rezultati Popisa stanovništva iz 2013.godine koji je obavljen u skladu s Zakonom BiH i preporukama EUROSTAT-a.