Press konferencija opozicionih stranaka u Gradskom vijeću Tuzla : Gradonačelnik Imamović je konačno prihvatio argumentaciju opozicije i priznao da je navedena sredstva u proteklom periodu trošio nenamjenski

IMG 6127

Press konferencija opozicionih stranaka u Gradskom vijeću Tuzla : Gradonačelnik Imamović je konačno prihvatio argumentaciju opozicije i priznao da je navedena sredstva u proteklom periodu trošio nenamjenski

Opozicione stranke u Gradskom vijeću Tuzla: Stranka demokratske akcije (SDA), Savez za bolju budućnost (SBB), Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i Bosanska stranka (BOSS) daju sljedeće


                                                                     SAOPŠTENJE ZA JAVNOST :

Izražavamo svoje zadovoljstvo ishodom sjednice Gradskog vijeća na temu aerozagađenja koja je na našu inicijativu održana 23.01.2018. godine. Realizacija usvojenih zaključaka bi trebala da doprinese ublažavanju ovog ozbiljnog problema koji ugrožava zdravlje svih građana Tuzle. Jednim od zaključaka gradonačelnik Imamović se obavezao da će vrlo brzo predložiti rebalans budžeta za 2018. godinu i da će za širenje mreže toplifikacije izdvojiti 85% prihoda koji se očekuju na osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, što ukupno iznosi 4,5 miliona KM. Na taj način gradonačelnik Imamović je konačno prihvatio argumentaciju opozicije i priznao da je navedena sredstva u proteklom periodu trošio nenamjenski. Na nenamjensko trošenje sredstava ukazuje podatak da je od 16 miliona KM koliko je ukupno pristiglo u budžet u posljednje tri godine na osnovu navedenog Zakona samo 1.8 miliona ili 12% utrošeno za širenje mreže toplifikacije.


Uklanjanje individualnih ložišta mora biti prioritet ove vlasti, a to se može ostvariti samo uz adekvatna ulaganja u mrežu toplifikacije i pojeftinjenjem priključaka u skladu sa Odlukom o snabdijevanju grada toplotnom energijom koja je stupila na snagu u novembru 2017. godine. Osim toga, gradska vlast je dužna da građanima na transparentan način predoči cijenu i procedure priključenja stambenih objekata na sistem centralnog grijanja i da svi građani imaju podjednak tretman bez obzira da li se radi o individualnim ili kolektivnim stambenim objektima. Naravno, insistiranje na ugradnji postrojenja za odsumporavanje u Termoelektrani Tuzla je drugi važan korak koji treba da dovede do smanjenja aerozagađenja u našem gradu.

Problem aerozagađenja je naš zajednički problem u čije rješavanje se moraju uključiti sve političke stranke, svi nivoi vlasti, struka, nevladin sektor i cjelokupna javnost. Međutim, najveća odgovornost leži na aktuelnoj vlasti i gradonačelniku Imamoviću koji moraju, u granicama svojih ovlaštenja, biti nosioci i kreatori procesa koji vode rješavanju ili bar ublažavanju ovog problema. U potpunosti razumijemo izrevoltiranost građana ovog grada ponašanjem gradske vlasti koja čitavo vrijeme nastoji da očigledan problem ignoriše ili odgovornost prebaci na nekog drugog.

IMG 6125

Ovom prilikom želimo da osudimo sve događaje koji su se desili u toku sazivanja, održavanja i nakon sjednice, a kojima je povrijeđen dignitet vijećnica i vijećnika i nanesena šteta ugledu Gradskog vijeća Grada Tuzla.

HDZ, SBB, SDA i BOSS, kao opozicione stranke u Gradskom vijeću, neće ustuknuti pred bilo čijim pritiscima i primijeniće sve metode demokratskog djelovanja kako bi ukazali na pogrešnu politiku gradske vlasti predvođene SDP–om i boriće se svim političkim sredstvima sve dok se ne obezbijedi dostojanstven život svih građana bez obzira u kojem dijelu grada živjeli.

Tuzla 25.01.2018. godine