Press konferencija Kluba vijećnika SDA Tuzla: Sumiran rad Kluba u prethodnom periodu

zbirni001

Press konferencija Kluba vijećnika SDA Tuzla: Sumiran rad Kluba u prethodnom periodu

 

Klub vijećnika Stranke demokratske akcije Tuzla danas je održao press konferenciju na kojoj je sumiran rad Kluba u prethodnom periodu.


Novinarima se obratio predsjednik Kluba Sabahudin Imamović koji je istakao da ovaj Klub ima zadatak da u Vijeću prije svega sprovodi politiku Općinskog odbora SDA Tuzla tj. politiku ravnomjernog razvoja općine Tuzla, politiku koja treba da stvori povoljniji ambijent za privredni razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, politiku koja treba da dovede do novog ustroja mjesnih zajednica u skladu sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave. „ Naš cilj je racionalno organizovana i efikasna administracija, uspješna javna preduzeća koja će građanima pružati kvalitetnu i jeftinu uslugu i koja svoju poslovnu filozofiju neće zasnivati na podizanju kredita i cijena komunalnih usluga. Također, zalažemo se da Tuzla zaista bude otvoren i tolerantan grad u koji je dobrodošao svaki pojedinac koji se ponaša kao lojalan građanin, koji želi da živi od svog rada i da dio svog znanja i iskustva uloži za dobrobit naše zajednice. Obzirom da je komunalna problematika na ovom nivou vlasti u prvom planu, nastojimo putem inicijativa i vijećničkih pitanja ukazati na probleme u ovoj oblasti, a naročito na komunalne probleme prigradskih MZ. Do sada je održano 9 redovnih i dvije vanredne sjednice Općinskog vijeća na kojima smo uputili oko trideset vijećničkih pitanja, a prihvaćeno je i desetak naših inicijativa tako da je naš Klub vijećnika najaktivniji po ovom pitanju”.

zbirni005
Klub vijećnika SDA, kako kaže Sabahudin Imamović, nastoji da otvori, za ovu administraciju, neke osjetljive teme kao što je pitanje građenja u općini Tuzla suprotno usvojenim planskim dokumentima i urbanističkim standardima.

„ Tako npr. imamo slučajeve da se u zonama koje su namijenjene za izgradnju poslovno-stambenih objekata grade objekti proizvodno-skladišne namjene i objekti mimo standarda utvrđenih projektom što ukazuje na korupciju u pojedinim općinskim službama. Nervoza koju smo izazvali kod pojedinih nosilaca izvršne vlasti dokazuje da smo u pravu.

Prilikom usvajanja najznačajnijih dokumenata rukovodili smo se uobičajenim principom da podržimo sve ono što smatramo da je dobro za građane Tuzle. Tako smo podržali Odluku o kreditnom zaduženju JKP „Vodovod i kanalizacija” iako smo principijelno protiv kreditnih zaduženja. Kredit je podržan iz dva razloga. Prvi je što kredit prati grant od preko 4 miliona eura i drugi je što će se sredstva namjenski utrošiti za obnavljanje vodovodne mreže i odvođenje otpadnih voda.

Klub vijećnika SDA nije podržao budžet Općine Tuzla za 2013. godinu jer smo ga smatrali nerealnim i preambicioznim te da će vrlo brzo uslijediti rebalans, što se i dogodilo. Također nismo podržali odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac„ o povećanju cijena odvoza smeća jer se radi o povećanju od oko 90%, a da prethodno nisu iskorištene druge mogućnosti kao što su povećanje broja korisnika, jer prema Odluci o komunalnom redu tamo gdje postoji organizovan odvoz smeća svi građani tog naselja su dužni plaćati odvoz smeća. Značajan broj građana ne plaća smeće jer nisu evidentirani od strane „Komunalca”. Također, napravljena je diskriminacija među građanima koji žive u stanovima i građanima koji žive u kućama jer za prve se cijena odvoza smeća obračunava po članu, a za druge prema kvadratima. Naš Klub je predlagao da se građanima omogući da se opredijele po kojoj opciji će plaćati odvoz smeća.”

zbirni002
Na redovnoj 9. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 08.07.2013.godine razmatrala se Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta MZ po prijedlogu većine u Vijeću. „ Ova Odluka zanemaruje izbornu volja građana jer prijedlog nije u skladu sa odredbama člana 83. Statuta Općine koji propisuje da se prilikom imenovanja predsjednika i članova Savjeta u MZ uvaže izborni rezultati koje su političke stranke ostvarile u toj mjesnoj zajednici. Ovom Odlukom nastoji se politička volja staviti ispred važećih propisa. Na ovaj način najviše su oštećeni mjesni ogranci SDA koji su ostvarili najbolji rezultat na posljednjim lokalnim izborima kao što su: MO Simin Han, Šićki Brod, Kiseljak, Pasci i Slavinovići i koji su zajedno obezbijedili trećinu rezultata SDA Tuzla. „ – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

zbirni004
Klub vijećnika SDA smatra neutemeljenim optužbe da SDA Tuzla sa bilo kim dijeli Tuzlu na nacionalne općine. „ Jedina podjela koja u Tuzli postoji je podjela na razvijene i manje razvijene dijelove općine, što je posljedica neravnomjernog ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Za tu podjelu koja je vidljiva golim okom nije odgovorna SDA nego aktuelna vlast. ” – ističu iz Kluba.

Ono što je posebno naglašeno na press konferenciji je da Klub vijećnika SDA podržava stavove Izvršnog odbora SDA Tuzla po dopisu KO SDA TK kao i zaključke OO SDA Tuzla, sa sjednice održane 5. jula 2013. godine i da poziva sve članove Stranke da kroz lični angažman u mjesnim odborima, Savjetima i Komisijama OO SDA Tuzla daju svoj doprinos jačanju Stranke, prosperitetu Tuzle i jačanju Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o nedavnom incidentu u Kravici, Klub vijećnika SDA osudio je ponašanje pripadnika Specijalnih jedinica MUP-a Republike Srpske prema Majkama Srebrenice u Kravici. “Nezabilježeno je u historiji čovječanstva da se na jedan ovakav način postupalo prema žrtvama genocida od strane onih koji su bili učesnici u genocidu.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla