Press Kluba SDA: Smatramo opravdanim iskazivanje nezadovoljstva građana BiH i podnosimo Inicijativu za smjenu ministra sigurnosti

klubbsda

Press Kluba SDA: Smatramo opravdanim iskazivanje nezadovoljstva građana BiH i podnosimo Inicijativu za smjenu ministra sigurnosti

Klub zastupnika SDA smatra opravdanim iskazivanje nezadovoljstva građana BiH, izazvanim teškom ekonomskom situacijom građana BiH i velikim stepenom nepravde u BiH. Takođe osuđujemo svaki oblik nasilja koji je iskazan na protestima 07.02.2014. godine kada je povrijeđen veliki broj lica i pričinjena ogromna materijalna šteta, ali i povrijeđeni simboli državnosti BiH.


Pozivamo sve nivoe vlasti BiH da usvoje mjere za uspostavu većeg stepena socijalne pravde, efikasnije socijalne zaštite i zapošljavanja, kao i da otvore dijalog sa građanima BiH.

Stoga, kao Klub SDA pozivamo Administrativnu komisiju Parlamentarne skupštine BiH da u skladu sa zahtjevima građana, ali i ranijim inicijativama nekih zastupnika ODMAH smanje, kako plaće tako i sve privilegije zastupnika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Klub SDA poziva Komisiju za odbranu i sigurnost da bez odlaganja analizira sigurnosnu situaciju i ponašanje agencija za provođenje zakona u proteklim događajima, te traži mjere odgovornosti.

Klub SDA danas podnosi Inicijativu za smjenu ministra sigurnosti, sa obrazloženjem u tekstu.

PREDMET: Inicijativa za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH /smjena ministra sigurnosti BiH gosp. Fahrudina Radončića/.

U skladu sa članom 143. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dostavljamo Vam Inicijativu za rekonstrukciju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i to:

Smjena ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića.

Klub zastupnika SDA smatra da postoje opravdani razlozi za smjenu ministra sigurnosti BiH.

U događanjima 07.02.2014. godine tokom protesta građana BiH povrijeđen je veliki broj lica, te su oštećene brojne institucije BiH. Povrijeđeno je nekoliko stotina ljudi, među kojima veliki broj policajaca. Izazvani su požari i velika oštećenja na zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, nekoliko zgrada vlada kantona i općina u Bosni i Hercegovini. Zapaljena je državna zastava, te značajno oštećen Arhiv BiH.

Ove činjenice ukazuju da je dana 07.02.2014. godine sigurnosna situacija u BiH bila značajno narušena, te da ministar sigurnosti samo zbog te činjenice iz moralnih razloga treba odstupiti sa dužnosti.

Međutim, analizirajući Zakon o Vijeću ministara,Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave, Zakon o direkciji za koordinaciju policijskih tijela, Zakon o SIPA-i i Odluku o uspostavljanju ministarskog vijeća za saradnju po policijskim pitanjima, proizilazi da ministar sigurnosti nije poduzeo radnje iz svoje nadležnosti kako bi se zaštitila lična i imovinska sigurnost građana i državna imovina.

Stoga Klub zastupnika SDA iz navedenih razloga podnosi ovu inicijativu.

KLUB ZASTUPNIKA SDA U PSBiH

Zamjenik predsjednika Kluba

 

(sda.ba)