Premijer Novalić i ministar Bukvarević razgovarali sa predstavnicima udruženja vojnih penzionera

03

Premijer Novalić i ministar Bukvarević razgovarali sa predstavnicima udruženja vojnih penzionera

Dijeljenje


Premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević razgovarali su sa predstavnicima Saveza udruženja vojnih penzionera u FBiH.

Tokom sastanka predstavnici udruženja vojnih penzionera su predočili osnovne zahtjeve za izmjene i dopune Zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata navodeći „da traže izmjene Zakona koje će im omogućiti da dobiju status vojnih penzionera, a ne primatelja socijalne naknade”.

Ministar Bukvarević je nakon sastanka izjavio „da će Vlada Federacije BiH formirati ekspertnu radnu grupu koja će u pravnom i finansijskom smislu razmotriti današnje zahtjeve predstavnika udruženja vojnih penzionera, da će u radnoj grupi pored predstavnika resornih ministarstava rada, finansija, boraca, predstavnika PIO/MIO biti i dva predstavnika udruženja vojnih penzionera”. Resorni federalni ministar je istakao „da će Vlada Federacije BiH na dnevnom redu imati današnje zahtjeve vojnih penzionera prije usvajanja Zakona o PIO/MIO, a o čemu će biti održan i poseban sastanak sa predstavnicima međunarodnih financijskih institucija u BiH”.

sda.ba