“Korona-zakon” usvojen nakon cjelodnevne rasprave i burne vanredne sjednice

“Korona-zakon” usvojen nakon cjelodnevne rasprave i burne vanredne sjednice

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je kasno sinoć na vanrednoj online sjednici Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed globalne pandemije korona virusa.

Prema obrazloženju Federalne vlade, ovaj akt je predložen u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije, imajući u vidu ogromne negativne ekonomske posljedice koje će u narednom periodu nastati kao posljedica stanja nesreće s obzirom na to da je veliki broj privrednih subjekata obustavio rad, što dovodi do značajnog poremećaja normalnih tokova poslovanja.

Ovim zakonom propisuju se: subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja, obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, prekid svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, prekid prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa te uspostava Garancijskog fonda.

Osim “korona zakona”, zastupnici su na ovoj sjednici većinom glasova prethodno odobrili i Pijedlog rebalansa ovogodišnjeg federalnog budžeta, usko povezanog s budućim zakonom.

Rebalansirani budžet ukupno iznosi 5,5 milijardi KM, što je za 11 posto više od dosadašnjeg ukupnog iznosa, obrazložio je zastupnicima federalni premijer Fadil Novalić.

Kazao je da se Vlada kao predlagač budžeta, u pripremi rebalansa, suočila s dvostrukim pritiskom – s jedne strane, sa sačinjavanjem relevantnih i realnih projekcija očekivanog umanjenja prihoda od poreza i doprinosa kao posljedicom pandemije koronavirusa, a s druge strane, s potrebom da se planira stabilizacijski fond koji će osigurati značajan novac za pomoć privredi i privrednim subjektima u FBiH.

Zastupnik Salko Zildžić je u svojoj diskusiji istakao da će podržati rebalans jer se, između ostalog,  faktičko zaduženje u Budžetu planira usmjeriti tačno tamo gdje je najpotrebnije, a to je za sanaciju posljednica koje je izazvala pandemija korona virusa. Ukupno zaduženje od cc 1,3 milijarde KM raspoređuje sa na povrat cc 920 miliona predhodnih zaduživanja a od ostatka nešto malo više od 400 milona kreditnih sredstava, 200 milona planirano je za Fond za stabilizaciju privrede i  200 miliona kao pomoć nižim nivoima vlasti. Znači  sa vrlo malo  kreditnog novca se pokrivaju obaveze Budžeta Federacije koje su pored plaća budžetskih korisnika vezane za preko 1 milijardu socijalnih davanja. Takođe dao je osvrt na neprincipijelne kritike opozicije koja jedno zagovara u javnom prostoru a drugo u pragmatičnom djelovanju i kritici koja se svela na par stotina hiljada KM u prijedlogu Izmjena Budžeta FBIH od preko 5 milijardi na rashodovnoj strani,  kazao je Zildžić.

Osim rebalansa budžeta i predloženog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, za čije stupanje na snagu je potrebno i odobrenje Doma naroda Federalnog parlamenta, zastupnici Predstavničkog doma su većinom glasova odobrili predložene rebalanse ovogodišnjih finansijskih planova Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje te Fonda solidarnosti FBiH, koji su također uslovljeni posljedicama aktuelne pandemije.

Većinom glasova su odobrili i predloženi zakon kojim se rokovi za postupanja u sudskim postupcima obustavljaju dok traje stanje nesreće, iz čega su izuzeti samo neki sudski postupci, primjerice oni u kojima se izriču kazne zatvora za počinioce krivičnih djela.

Zastupnici su također odobrili većinom glasova prihvatanje zaduženja FBiH po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za hitni projekat za COVID-19 za BiH, kao i prihvatanje zaduženja FBiH u okviru instrumenta MMF-a za brzo finansiranje.