Predstavnici Vlade FBIH i Federalnog ministarstva za pitanja boraca održali radni sastanak sa predstavnicima boraca koji protestuju pred zgradom Vlade Federacije BiH

salkosastanak

Predstavnici Vlade FBIH i Federalnog ministarstva za pitanja boraca održali radni sastanak sa predstavnicima boraca koji protestuju pred zgradom Vlade Federacije BiH


Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević je sa savjetnikom premijera FBiH Fikretom Prevljakom, savjetnikom federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Ramizom Drekovićem, načelnikom Općine Centar Sarajevo dr. Nedžadom Ajnadžićem, predsjednikom Saveza boraca FBiH Sabahudinom Ramićem i predstavnicima boraca koji protestuju pred zgradom Vlade FBiH danas u zgradi Vlade FBiH održao radni sastanak.

Na kraju sastanka su se usaglasili sljedeći zaključci:

Predstavnici Vlade FBiH i resornog ministarstva su dogovorili sa predstavnicma boraca koji protestuju ispred zgrade Vlade FBiH da će nastaviti dijalog i da će kroz dijalog rješavati sva otvorena pitanja.

Predstavnici Vlade FBiH i resornog ministarstva su sa predstavnicma boraca koji protestuju ispred zgrade Vlade FBiH usaglasili da podržavaju uspostavu i objavu Jedinstvenog registra korisnika BIZ-a i branilaca BiH u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica u što je moguće kraćem periodu.

Predstavnici Vlade FBiH i resornog ministarstva sugerišu predstavnicima boraca koji protestuju pred zgradom Vlade FBiH da održe zajednički sastanak sa predstavnicima Saveza boraca FBiH i koji je zakazan za 15.02.2018.godine u prostorijama Vlade FBiH.

Predstavnici Vlade FBiH i resornog ministarstva su dogovorili sa predstavnicma boraca koji protestuju ispred zgrade Vlade FBiH da se održi zajednički sastanak u Memorijalnom Centru Kovači 28.03.2018.g. i na taj sastanak resorni ministar će pozvati načelnike Općina, kantonalne ministre za pitanja boraca i predstavnike boračkih organizacija koje baštine tekovine Armije Republike Bosne i Hercegovine.