Predsjedništvo SDA podržalo principe koje su usaglasili SDA, DF, SDP i SBB

BAKIR-400x225

Predsjedništvo SDA podržalo principe koje su usaglasili SDA, DF, SDP i SBB


Predsjedništvo SDA pozdravlja imenovanje Adema Zolja na poziciju premijera Vlade Kantona Sarajevo. Predsjedništvo Stranke traži od premijera Zolja da ubrza projekte kojima će se riješiti gorući problemi građana Kantona, a naročito problemi snabdijevanja pitkom vodom, te problemi javnog prevoza i saobraćaja.

Predsjedništvo SDA podržava postizanje jedinstvenog stava i i utvrđivanje principa za izmjene Izbornog zakona BiH koje su usaglasili SDA, DF, SDP i SBB. Pozivamo HDZ BiH da što prije pristupi dogovoru o provođenju presude Ustavnog suda na utvrđenim principima, koji su zasnovani na obavezujućim odredbama Ustava F BiH, a kojima se provodi Odluka Ustavnog suda BiH.

Predsjedništvo SDA pozdravlja zaključke današnjeg sastanka Predsjedavajućeg Predsjedništva BiH sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, te predstavnicima vjerske i akademske zajednice. Predsjedništvo SDA ocjenjuje da su u postojećim političkim prilikama ovakvi sastanci veoma značajni i potrebni, te da se trebaju održavati u kontinuitetu.

Sve češći i sve uporniji pokušaji stigmatizacije Bošnjaka, uz neutemeljene tvrdnje o radikalizaciji, moraju biti prepoznate i na vrijeme zaustavljene. Bošnjaci su autohtoni evropski narod koji želi živjeti u miru sa drugim narodima u BiH gradeći modernu, sekularnu  državu uspostavljenu na evropskim standardima.

Predsjedništvo SDA pozdravlja usaglašene principe i dogovor o zajedničkom nastupu SDA sa ostalim probosanskim strankama u entitetu RS. Vjerujemo da će ova koalicija ostvariti izborni rezultat koji će osigurati značajan politički uticaj Bošnjaka i Hrvata u entitetu RS.

Predsjedništvo SDA smatra neprihvatljivim zabranu nošenja marama u obrazovnom sistemu u entitetu RS pod plaštom usvajanja novog kodeksa odijevanja. Neprihvatljivo je i suprotno državnoj strategiji i jednostrano usaglašavanje nastavnog plana i programa bh.entiteta RS i Republike Srbije.

Predsjedništvo SDA usvojilo je  plan priprema i provođenja izborne kampanje ocjenjujući da se dosadašnje aktivnosti provode uspješno.

Predsjedništvo SDA utvrdilo je da će Konvencija SDA biti održana 26. maja ove godine na dan osnivanja Stranke. Na Konvenciji će biti promovirana Izborna platforma i utvrđen kandidat SDA za  člana Predsjedništva BiH na predstojećim općim izborima.