Predsjedništvo SDA: Nastaviti sa ubrzanim provođenjem reformi

predsjednistvo-400x249

Predsjedništvo SDA: Nastaviti sa ubrzanim provođenjem reformi


Predsjedništvo SDA pozdravlja donošenje nove Strategije Evropske komisije koja šalje jasnu poruku da je zapadni Balkan evropski prostor, čija je budućnost u Evropskoj uniji. Nova strategija daje BiH realnu mogućnost da do 2025.godine sustigne i prestigne države koje su trenutno ispred nas na putu članstva u EU, ukoliko nastavi sa ubrzanim provođenjem reformi koje će uskladiti našu državu, društvo i ekonomiju s evropskim standardima.

Predsjedništvo SDA posebno pozdravlja dio Strategije koji se odnosi na snažnije uvezivanje Evropske unije i zapadnog Balkana u zajedničkom suočavanju sa sigurnosnim prijetnjama. Utoliko više su upozoravajuće aktivnosti u entitetu RS na militarizaciji policije ovog entiteta kao i formiranju paravojnih formacija. Tražimo od domaćih institucija i institucija međunarodne zajednice koje su zadužene za implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma da najozbiljnije shvate ove aktivnosti te poduzmu odlučne mjere kako bi se iste na vrijeme zaustavile.

Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje specijalni propagandni rat protiv Bošnjaka koji sve intenzivnije vode pojedini akteri u BiH i u regionu, s ciljem da bošnjačkom narodu i bh. patriotama stave stigmu islamskog radikalizma i prikažu ih u negativnom svjetlu i kao tobožnju prijetnju zapadnom svijetu. Namjera onih koji vode ovu anti-bošnjačku propagandu je da potkopaju poziciju Bošnjaka i izvrše pritisak na njihove lidere da prihvate antievropska rješenja u BiH. Bošnjaci, kao evropski narod, nikada se neće odreći civilizacijskih dostignuća koje baštine, svoje tradicije i vjere. Upravo su te vrijednosti učinile bošnjački narod tolerantnim. Ni kada su barbarski ubijani, ni kada su doživjeli genocid, Bošnjaci nisu posegnuli za osvetom ili ekstremizmom, nego su istrajali na civilizacijskim vrijednostima, na istini i pravdi. Isto tako ni danas ni ubuduće Bošnjaci neće prihvatiti bilo kakva ustavna ili zakonodavna rješenja koja su suprotna europskim vrijednostima i standardima i koja podrivaju europsku perspektivu i budućnost BiH. Kreatorima ovog specijalnog propagadnog rata protiv Bošnjaka poručujemo da bi bilo bolje da pogledaju u vlastita okruženja u kojima bujaju razne anticivilizacijske ideologije i da se suprotstave tim retrogradnim pojavama.

Predsjedništvo SDA smatra da se Izborni zakon BiH treba izmijeniti do početka izbornog procesa. SDA će nastaviti da konstruktivno učestvuje u aktivnostima koje vodi međunarodna zajednica, i prihvatit će samo ona rješenja koja su u skladu s evropskim vrijednostima i izbornim standardima, odlukama Evropskog suda za ljudska prava, Ustavom Federacije BiH i odlukama Ustavnog suda BiH te za koja postoji konsenzus svih parlamentarnih stranaka. Tražimo da se OHR aktivno uključi u iznalaženje rješenja za izbor Doma naroda FBiH kao i za Statut Grada Mostara, upravo zato jer su OHR-ova ranije nametnuta rješenja ovih pitanja osporena od strane Ustavnog suda BiH.

Predsjedništvo SDA traži od Vijeća ministara i entitetskih vlada da nadležni inspekcijski organi izvrše provjeru formiranja cijene nafte i naftnih derivata prije i nakon Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, jer postoje ozbiljne sumnje da je ovaj Zakon zloupotrijebljen kako bi se cijene povećale u većem iznosu od nužnog. Tražimo da se poduzmu odgovarajuće mjere potiv takvih distributera i da se javnost o tome obavijesti. Povećanje putarine od 15 feninga je uvedeno da bi se ubrzala cestogradnja u BiH i dao značajan impuls njenoj ekonomiji, a ne za neosnovano bogaćenje distributera.

SDA poziva HDZ i SBB da, umjesto jalovih pokušaja smjene Šerifa Isovića sa pozicije direktora Poreske uprave FBiH, osiguraju da njihovi kadrovi intenziviraju aktivnosti ministarstava i direkcija kojima rukovode, kako bi se ubrzala cestogradnja za šta su ostvarene sve pretpostavke.

Predsjedništvo SDA osuđuje prijetnje koje predsjednik entiteta RS Milorad Dodik uputio potpredsjedniku RS Ramizu Salkiću. SDA daje punu podršku Ramizu Salkiću u borbi za prava bošnjačkog naroda u entitetu RS. Salkić će, kao i cijela SDA, nastaviti borbu za ravnopravnost svih naroda i građana na cijeloj teritoriji BiH.