Predsjednik SDA BiH Sulejman Tihić boravio u redovnoj posjeti KO SDA Tuzla

tihic u tuzli 10.6.2011 4

Predsjednik SDA BiH Sulejman Tihić boravio u redovnoj posjeti KO SDA Tuzla

tihic u tuzli 10.6.2011 1
U okviru svojih redovnih aktivnosti predsjednik SDA BiH Sulejman Tihić, boravio je u petak, 10.6.2011. u Tuzli i učestvovao na sjednici Izvršnog odbora SDA Tuzlanskog kantona.  Tema sastanka je bila implementacija izbornih rezultata na teritoriji cijele BiH s posebnim osvrtom na razvoj tuzlanske regije u budućem periodu.

tihic u tuzli 10.6.2011 2

Podcrtana je važnost Tuzlanskog kantona kao nosioca razvoja cijele BiH i opredjeljenje da će se u narednom periodu posvetiti dodatna pažnja rješavanju brojnih problema koji pogađaju ovo područje, prije svega iz oblasti komunikacija i zapošljavanja.

Ovo jedna od uobičajenih posjeta koju ja kao predsjednik Stranke činim kantonalnim odborima. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji, daljem toku implementacije izbornih rezultata i podršci Tuzlanskom kantonu u razvojnim i strateškim projektima – kazao je Sulejman Tihić.

tihic u tuzli 10.6.2011 3

Zaključci sa sastanka su da se daje puna podrška predsjedniku Stranke i Stranci u implementaciji izbornih rezultata, s tim da se više povede računa  o Tuzlanskom kantonu u određenim kadrovskim pitanjima, podrška projektima iz oblasti energetike i komunikacija, bolja saradnja organa stranke i kadrovskih komisija kao i podrška izmjeni Zakona o državnoj službi.

      


Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla