Predsjednik OO SDA Tuzla dr. Salko Bukvarević održao sastanak sa predstavnicima LOT-tima

lot 1

Predsjednik OO SDA Tuzla dr. Salko Bukvarević održao sastanak sa predstavnicima LOT-tima

Predstavnici EUFOR-ovog LOT tima Tuzla, natporučnik Olt mag. Blasnik Rene, te glavni narednik Vzlt Wimmer Alois, posjetili su OO SDA Tuzla gdje ih je primio predsjednik dr. Salko Bukvarević. Razlog posjete bio je upoznavanje sa novim sastavom LOT tima Tuzla.

 Susret je protekao uglavnom u razgovoru o trenutnoj političkoj situaciji u općini Tuzla, Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Posebno su podcrtani ekonomski problemi u našoj zemlji sa akcentom na zapošljavanje i ekonomski razvoj ovog kantona. Istaknuti su i pozitivni efekti ukidanja viza građanima Bosne i Hercegovine, a razgovarano je i o ispunjavanju uslova kako bi naša zemlja nastavila svoj evropski put.

Predstavnici LOT tima Tuzla su pozitivno ocijenili napore SDA u formiranju vlasti i rješavanju problema građana.

lot 2Predsjednik OO SDA Tuzla dr. Salko Bukvarević je naglasio da je veoma važna pomoć evropskih institucija, a posebno to da navedene institucije uočavaju razliku između stranaka koje rade na jačanju Bosne i Hercegovine od onih koje opstruiraju njen evropski put.

Na kraju sastanka dogovoren je nastavak dosadašnje dobre saradnje LOT tima Tuzla i OO SDA Tuzla.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla