Pozivamo Tužilaštvo BiH da konačno počne raditi svoj posao

tužilaštvo-400x258

Pozivamo Tužilaštvo BiH da konačno počne raditi svoj posao


SDA poziva Tužilaštvo BiH da konačno počne ispunjavati svoje obaveze u zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Odbijanje primjene odluke Ustavnog suda BiH o 9. januaru od strane zvaničnika entiteta RS predstavlja flagrantnu povredu suvereniteta BiH. Zvaničnici entiteta RS ne samo da su odbili ispoštovati tu odluku, već je u tom entitetu ponovo donesen zakon kojim se potvrđuje diskriminacija građana nesrpske nacionalnosti, a protivno Ustavu BiH, Evropskoj konvcenciji o zaštiti ljudskih prava i odluci Ustavnog suda BiH.

Nedopustivo je da Tužilaštvo BiH izbjegava postupiti po prijavi Ustavnog suda BiH iz 2016. godine, jer se ne može drugačije tumačiti činjenica da do sada niko nije odgovarao za očigledno krivično djelo.

Sve institucije BiH, pa i Tužilaštvo BiH, dužne su bezrezervno izvršavati svoje obaveze koje proističu i Ustava i zakona. U protivnom, biće odgovorni za sve negativne posljedice koje su nastupile zbog nepostupanja.

sda.ba