Poziv za upis treće generacije polaznika Političke akademije SDA

politakadsda

Poziv za upis treće generacije polaznika Političke akademije SDA

Politička akademija Stranke demokratske akcije (PA SDA) objavljuje javni poziv za upis Treće generacije polaznika Akademije za 2011/2012. godinu.

Politička akademija SDA je program političkog obrazovanja i osposobljavanja za mlade lidere iz politike, privatnog sektora, javne uprave, civilnog društva i medija, kako iz BiH, tako i regiona i svijeta.

Cilj je doprinijeti kvaliteti političkih procesa u Bosni i Hercegovini kroz političko obrazovanje vrhunskih kadrova i njihovo motiviranje za političko i društveno djelovanje, razvijanje demokratske političke kulture među mladima te poticanje dijaloga i saradnje među njima na pitanjima od općeg društvenog interesa. Politička akademija SDA je prva te vrste u Bosni i Hercegovini, a nastala je po uzoru na programe političke edukacije u velikim strankama širom Evrope. Svjesni značaja edukacije i pripreme mladih za vrijeme koje dolazi, SDA je, putem Političke akademije odlučno krenula sa uspostavljanjem posebnog vida obrazovanja građana koji su uključeni ili se žele uključiti u društvene tokove u našoj zemlji.

U skladu s Planom i programom rada Političke akademije SDA, polaznici će učestvovati na više trodnevnih nacionalnih seminara koji će se organizovati u gradovima u Bosni i Hercegovini. Osim toga, imaće mogućnost učestvovanja i na određenim međunarodnim programima, a završna aktivnost će biti studijska posjeta Briselu. Polaznicima će se, kao i dosad, osigurati odlični uslovi za rad, eminentni predavači, relevantne teme i korisne radionice koje će im pomoći u njihovom daljem radu i djelovanju u okviru struktura Stranke, ali i izvršne i zakonodavne vlasti u BiH.

Rok za prijavu je 30. januar 2012. godine, do kada kandidat treba poslati ispunjeni aplikacioni formular* na fax 033-444-095 ili na e-mail: [email protected] Nakon toga, kandidati će biti pozvani na prijemni ispit koje će se održati u Sarajevu, u Centrali SDA. Prednost pri izboru polaznika će imati kandidati sa VSS i dobrim poznavanjem engleskog jezika, a prilikom konačnog izbora vodit će se računa o teritorijalnoj, etničkoj i spolnoj zastupljenosti kandidata.

Za više informacija kontaktirajte [email protected],  tel: 033 444 095. Kontakt za Tuzlu :  [email protected] 061 / 282-600.

 

*APLIKACIONI FORMULAR MOŽETE TRAŽITI UPITOM NA: [email protected]

 

sda.ba