Povjereništvo GO SDA Tuzla održalo 4. redovnu sjednicu

20180406 170940

Povjereništvo GO SDA Tuzla održalo 4. redovnu sjednicu


Povjereništvo Gradskog odbora SDA Tuzla je u petak 06. aprila 2018. godine održalo 4. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu bilo je razmatranje Odluka i zaključaka sa prethodnih sjednica, analiza obilazaka mjesnih ogranaka, organizacija tribine GO SDA Tuzla, imenovanje Izbornog štaba GO SDA Tuzla, dopuna Savjeta GO SDA Tuzla, plan raspodjele članskih kartica, utvrđivanje odgovornosti članova SDA.

Konstatovano je da su obilasci mjesnih ogranaka protekli očekivano, uz reprezentativan odziv članstva. Za posjetu mjesnim organcima bili su zaduženi članovi Povjereništva Gradskog odbora SDA Tuzla koji su članstvu prezentirali aktuelnu političku situaciju i aktivnosti Povjereništva te su skupa sa članovima svakog mjesnog ogranka sačinili presjek stanja. Na sastancima je rečeno da se trebaju intenzivirati aktivnosti SDA na terenu kao i da prezentirani i usvojeni planovi rada moraju biti obavezujući za sve članove i organe Stranke. U određenim povjereništvima mjesnih ogranaka nužno je izvršiti izmjene u sastavu zbog posljednjih dešavanja (prelazak pojedinih članova u PDA). Također, Asocijacija žena i Asocijacija mladih trebaju što prije u svim mjesnim ograncima formirati povjereništva. Stav članstva, koji je iznesen u većini mjesnih ogranaka, je da članovi SDA koji su napustili Stranku zbog prelaska u druge partije ne mogu biti ponovo učlanjeni u SDA, a pogotovo ne mogu biti imenovani na pozicije u ime SDA. Posebno zapažanje sa ovih sastanaka je da je potrebno naročitu pažnju posvetiti harmonizaciji odnosa među članstvom i adekvatnom informisanju o svim bitnim pitanjima te na bazi zapažanja i sugestija sa terena kreirati operativne aktivnosti. Sva povjereništva mjesnih ogranaka podržala su rad Povjereništva GO SDA Tuzla i osudili su postupke pojedinaca i grupa, koji su usmjereni na destabilizaciju Stranke.

Od 10. marta ove godine kada je održana 3. sjednica Povjereništva pa do danas, 33 osobe su podnijele zahtjev za učlanjenje odnosno reevidenciju te je Povjereništvo na ovoj sjednici donijelo Odluku o njihovom prijemu u članstvo.

Kada je riječ o Savjetima GO SDA Tuzla, ova radna tijela su već počela sa radom. Svaki Savjet će dati značajan doprinos u funkcionisanju Gradskog odbora, s obzirom da su tu imenovane stručne i kompetentne osobe. Savjeti se mogu i proširivati po potrebi tako da je na ovoj sjednici Povjereništva izvršena dopuna određenih Savjeta.

Povjereništvo je razgovaralo i o prijedlozima za sastav Izbornog štaba Gradskog odbora SDA Tuzla. Odluka o imenovanju Izbornog štaba će biti donesena na narednoj sjednici.

U skladu sa zaključkom sa posljednje sjednice Povjereništva KO SDA TK, Povjereništvo Gradskog odbora SDA Tuzla će organizovati tribinu na temu aktuelne političke situacije na kojoj će se kao uvodničari obratiti predstavnici Stranke sa državnog, federalnog i kantonalnog nivoa. Tribina će se održati 21. aprila 2018. godine (subota) u velikoj sali BKC-a TK Tuzla sa početkom u 19:30h.

Povjereništvo GO SDA Tuzla je diskutovalo i o utvrđivanju odgovornosti članova SDA koji se nisu zvanično isključili iz Stranke, ali koji idu na zvanične skupove drugih političkih partija i lobiraju za iste. Jedan od zaključaka je da Povjereništvo GO SDA Tuzla uskraćuje povjerenje bilo kome ko trenutno u ime SDA Tuzle obavlja određenu funkciju, bilo da je kadar Stranke, član komisije Gradskog vijeća ili Savjeta mjesne zajednice, član Upravnog ili Nadzornog odbora itd., a ko je napustio SDA ili bio na osnivačkoj skupštini druge političke partije. Zaključeno je i da Povjereništvo formira komisiju koja će sa tim osobama obaviti razgovor kako bi se moglo postupati dalje, u skladu sa Statutom Stranke, u zavisnosti od njihovog izjašnjenja.

20180406 171017

20180406 171031

20180406 170955