Popis stanovništva u BiH nije moguć ako se radi nezakonito i ako građani nemaju povjerenja u institucije koje ga provode

popis-600x3002-400x200

Popis stanovništva u BiH nije moguć ako se radi nezakonito i ako građani nemaju povjerenja u institucije koje ga provode

 

SDA upozorava na evidentne namjere da se izvrši popisni inžinjering i statistički umanji stvarni procenat Bošnjaka u ukupnom stanovništvu Bosne i Hercegovine. Sa istim ciljem sa kojim je izvršen genocid nad Bošnjacima, njihov progon i raseljavanje, ovako projecirana lažna slika o etničkoj strukturi stanovništva namjerava se koristiti za dalje udare na teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Određene političke strukture više ni ne pokušavaju prikriti svoje ciljeve i namjere.


Da bi takvi pokušaji bili spriječeni i osigurane pretpostavke za uredno provođenje popisa stanovništva, neophodno je:

1. Da Agencija za statistiku, u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, prije provođenja popisa jasno definira metodološka rješenja kojima se, poštujući faktičko stanje, jasno utvrđuje da su Bošnjaci i Muslimani ista etnička grupa koja će i u konačnoj diseminaciji podataka biti tretirana kao jedna.

Suprotno postupanje je direktno kršenje međunarodnih konvencija koje garantiraju da se kolektivna prava bilo koje etničke grupe ne mogu uskraćivati manipulacijama ili zloupotrebama u provođenju zakona i djelovanju državnih institucija.

2. Da direktor Agencije za statistiku, u skladu za zakonskom obavezom, propiše jedinstveno i obavezujuće uputstvo za postupak imenovanja članova popisnih komisija lokalne samouprave. Time se mora osigurati transparentno i, prema Zakonu, obavezujuće imenovanje legitimiranih predstavnika konstitutivnih naroda i ostalih u svim lokalnim popisnim komisijama. Samo takav sastav lokalnih popisnih komisija može spriječiti zloupotrebe i manipulacije tokom provođenja popisa. To je ujedno i uvjet da građani procesu popisa stanovništva pristupe sa povjerenjem bez kojeg popis uopće nije moguće provesti.

3. Uskladiti sadržaj popisnice sa Zakonom o popisu stanovništva i evropskim standardima koji predviđaju isključivo državljanstvo države čiji građani su obuhvaćeni popisom stanovništva – npr. građani svih njemačkih pokrajina su evidentirani samo kao državljani SR Njemačke! Insistiranje na entitetskom državljanstvu u popisnici je u suprotnosti sa Zakonom o popisu i zna se šta je cilj takvih zahtjeva.

Nerješavanje navedenih problema dovodi u pitanje mogućnost provođenja popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Zato pozivamo Komitet međunarodne promatračke operacije da, sukladno Memorandumu o razumijevanju, svojim monitoringom osigura poštivanje Zakona i obavezujućih međunarodnih standarda u pripremi i provođenju popisa.

sda.ba