Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 28. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

novo vijece

Pitanja i urgencije vijećnika SDA Tuzla na 28. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

Vijećnici SDA su na 28. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko vijećničkih pitanja, urgencija i inicijativa.

Vijećnik Kenan Osmančević je uputio pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:

Zašto još nije dostavljen odgovor građanima ulice Hukići od broja 37, MZ Slavinovići, na njihov zahtjev koji se odnosi na asfaltiranje navedene ulice?

Obrazloženje:

Dana 07.05.2018. godine predsjednik Građevinskog odbora navedene ulice je predao zahtjev za asfaltiranje iste. U zahtjevu je istaknuto da se radi o ulici dužine 500 m2, a koja vodi do mjesnog mezarja, te da se ista spaja sa ulicom Majdan do broja 18.

Također, građani su u zahtjevu istakli da je Džematski odbor džemata „Svijetle džamije“ Slavinovići dana 01.02.2015. godine podnio zahtjev za sanaciju navedene ulice te da do dana podnošenja ponovnog zahtjeva odnosno do 07.05.2018. godine nije dostavljen pismeni odgovor na zahtjev iz 2015. godine.

Ističem da su se građani obraćali nadležnim službama, gdje im je obećano da će njihov problem biti riješen u ovoj godini koja je na izmaku i nadaju se da će se u što skorije vrijeme izvršiti asfaltiranje pomenute dionice.

Postavlja se pitanje zašto nadležnoj Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica trebaju 3 godine da odgovori na zahtjev građana.

Također zahtjevam da nadležna služba izađe na teren, utvrdi činjenično stanje, kako bi se mogla nastaviti dalja procedura u pogledu rješavanja ovog pitanja, a naročito zbog činjenice da su građani spremni vlastitim sredstvima učestvovati u izgradnji, odnosno asfaltiranju navedene ulice.

Vijećnik Kenan Osmančević je uputio i urgenciju za uklanjanje napuštenih trafika koje, kako je naveo, predstavljaju ruglo Grada Tuzla

Obrazloženje:


Na nekoliko javnih površina i parkova u užem dijelu grada se nalaze brojne napuštene trafike i od svakakvog materijala sklepani prodajni objekti. Najvidljiviji i ujedno najsporniji primjer je nekoliko napuštenih objekata nasuprot direkcije rudnika Kreka. Nakon otvaranja reprezentativnog objekata Binga, JISK-a, potreba za tim daščarama ne postoji.
Preporučujem da inspekcija napravi registar takvih objekata na javnim površinama i da sačini listu onih čije je uklanjanje nužno, pogotovo što za mnoge od njih nisam siguran da imaju sve potrebne dozvole za rad.


Dvije urgencije je uputio i vijećnik Mirza Tupajić:

Urgencija za rekonstrukciju autobuskog stajališta u naselju Mihatovići, MZ Šićki Brod.

Obrazloženje:

Autobuska stanica se nalazi preko puta restorana Domovina, bez nastrešnice i nasuta makadamom, bez klupa. U ovom naselju živi preko 1500 građana koji svakodnevno koriste ovo stajalište. Zamislite djecu koja čekaju autobus po ovom hladnom, kišnom i snježnom vremenu. Zar nam zdravlje i sigurnost djece nije najpreče? Isto tako predlažem da se stanica pomjeri desetak metara prema gradu iz razloga što se nalazi tik uz raskrsnicu. Čim stanu dva autobusa niko ne može skrenuti u naselje.

Urgencija za hitnu sanaciju drvenih mostova u Gradu Tuzla

Obrazloženje:

Na mostu ispred Ekonomskog fakulteta ponovo se nalazi rupa kroz koju bi uskoro mogao propasti neko ukoliko se pravovremeno ne reaguje. Mislim da je izlišno napominjati da je most izuzetno frekventan. Studenti, đaci i djeca vrtićke dobi ga svakodnevno koriste. Može li se iznaći trajnije rješenje od ovog dosadašnjeg ili makar brže reagovati na pojavu rupa?

Mirza Tupajić je ponovo uputio inicijativu za postavljanje Cvijeta Srebrenice, na Skveru ili kružnom toku na zapadnom ulazu u grad ili nekom drugom primjerenom mjestu?

 

Obrazloženje:

Svaki grad u BiH treba da ima neki simbol koji će nas konstantno podsjećati na žrtve genocida, a ne da se toga prisjećamo samo 11. jula. Predlažem da to bude urađeno kao umjetnička instalacija sadnjom cvijeća i trave u obliku srebreničkog cvijeta ili eventualno oslikano na nekom većem panou ukoliko ne bi moglo da se smjesti na kružni tok.

Ovu inicijativu sam već postavljao na sjednici Vijeća 10.07.2015. godine u formi vijećničkog pitanja, gdje sam dobio potvrdan odgovor. Na žalost ova inicijativa još nije realizirana.

Vijećnićko pitanje Tupajić je uputio Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:

 

Kada će se izvršiti sanacija dijela oštećenog puta u ulici Oslobodilaca, naselje G.Čaklovići, MZ Simin Han?

Obrazloženje:

Put se nalazi u lošem stanju, a građani koji žive u ovoj ulici ističu da je do oštećenja došlo nekvalitetnim radovima prilikom izrade same saobraćajnice. Građani su spremni finansijski učestovati prilikom rekonstrukcije ovog puta.

 

Vijećnik Nevres Hurić je Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica uputio dva vijećnićka pitanja:  

 

Kada će se izvršiti sanacija mosta u ulici Drakčin u Gornjoj Tuzli?
   

Obrazloženje:

Građani Gornje Tuzle pitaju kada će se izvršiti sanacija mosta u ulici Drakčin, jer sam most nije adekvatne širine, uzrok je mnogih saobraćajnih nesreća, onemogućen je saobraćaj za dostavna vozila za dvadesetak domaćinstava, a naselje je odsječeno od centra Gornje Tuzle.

 

Kada će se izvršiti osvjetljenje i sanacija postojećeg osvjetljenja na spomen obilježjima u Gornjoj Tuzli?

Obrazloženje:

Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima Gornje Tuzle, u centralnom parku Gornja Tuzla, duži vremenski period je bez osvjetljenja. Imajući u vidu značaj spomen obilježja bilo bi neophodno pristupiti sanaciji postojećeg osvjetljenja u što kraćem vremenskom periodu.

Spomenik palom borcu 1941. – 1945., Abdurahmanu Saračeviću – Aci, kod Osnovne škole Gornja Tuzla, nema osvjetljenje i građani Gornje Tuzle smatraju da i spomenik palom borcu zaslužuje veću brigu nadležnih kao i uređenje osvjetljenja oko samog spomenika.

 

Hurić je uputio i inicijativu za postavljanje ulične rasvjete na prilaznom putu prema Klinici za psihijatriji u Solini.

Obrazloženje: 

Prilazni put prema Klinici za psihijatriju u Solini, od skretanja sa mosta u Novom Naselju Solina do same Klinike, nema ulične rasvjete, što u zimskom periodu kada su dani kraći predstavlja ozbiljan problem.

 

Naime, slaba vidljivost, loša preglednost kao i veliki broj pasa lutalica može prouzrokovati neželjene posljedice za veliki broj građana koji koriste ovu dionicu puta, bilo da se radi o posjetama u bolnici, šetnji, kratkom odmoru, rekreaciji i sl..

Stoga, predlažem vijećničku inicijativu za postavljanje ulične rasvjete na prilaznom putu prema Klinici za psihijatriji u Solini.

Press služba GO SDA Tuzla