Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 6. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

vijecenovo011

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 6. redovnoj sjednici Gradskog vijeća

Dijeljenje

Predsjednik Kluba SDA Sabahudin Imamović je postavio vijećničko pitanje JP ” Saobraćaj i komunikacije ” koje glasi ” Zašto nisu ukinuta parking mjesta u ulici Tuzlanskih odreda (bivšoj ulici Sead-bega Kulovića) ” ?

Obrazloženje:

Na sjednici Općinskog vijeća koja je održana u oktobru 2011. godine usvojena je inicijativa da se u ulici Tuzlanskih odreda ukinu parking mjesta, međutim to do danas nije učinjeno.
Podsjećam da se radi o ulici u kojoj parkirana vozila otežavaju prolazak ostalih vozila, dešavaju se saobraćajni prekršaji koji za posljedicu imaju materijalnu štetu na vozilima.
Inače, ovaj dio grada ima dovoljno parking prostora tako da ukidanje navedenih parking mjest ne bi dovelo do poremećaja u tom pogledu.


Sljedeća vijećnička pitanja postavio je Mirza Tupajić Službi za komunalne poslove, izgradnju i posove mjesnih zajednica :

Kada će se realizirati projekat postavljanja semafora na raskršću kod bolnice Kreka, MZ Solana-Moluhe?

Obrazloženje:

Svjedoci smo da u pomenutom lokalitetu dolazi do učestalih saobraćajnih nezgoda i to često sa smrtnim posljedicama. Na ovom raskršću velika je frekvencija vozila (dovoz smeća prema deponiji), gdje je izražena opasnost za pješake, posebno za djecu i učenike.

Kada će se nastaviti projekat toplifikacije na prostoru MZ Solana-Moluhe?

Obrazloženje :

S obzirom da se MZ Solana-Moluhe nalazi u neposrednoj blizini Termoelektrane Tuzla i da se veliki dio zemljišta ove MZ nalazi pod šljačištem možemo zaključiti da je ova MZ jedna od ekološki najugroženijih MZ u Gradu Tuzla (šljačište, deponija, veliki broj vozila koji se kreću sjevernom magistralom, preko 500 individualnih kotlovnica domaćinstava i firmi, divlji azil za pse…..).

Tupajić je podnio i urgenciju za hitnu sanaciju mostova za pješake sa drvenim podovima koji se nalaze u Gradu Tuzla

Obrazloženje:

U Gradu Tuzli nalazi se nekolicina mostova za pješake sa drvenim podovima koji su zbog vremenskih prilika (poplave i dotrajalost) oštećeni. Jedan takav most se nalazi preko puta Tehnološkog fakulteta UNTZ koji je vidno oštećen i predstavlja veliku opasnost po građane. Ova most je veoma prometan (preko 2000 studenata i građana dnevno pređe ovaj most) i potrebna je hitna sanacija kako bi se spriječila eventualna nesreća.

 

 

Vijećnik Edin Haračić podnio je inicijativu za dugotrajno rješenje očuvanja postojećih i postepene zamjene dotrajalih uličnih stubova uz postavljanje obostranih branika duž gradskih saobraćajnica

Obrazloženje

U posljednje vrijeme učestale su pojave uništavanja stubova ulične rasvjete usljed čestih saobraćajnih nezgoda, ali i dotrajalosti istih zbog prisustva korozije na skoro svim stubovima. S toga, u cilju zaštite istih od čestih uništavanja prilikom pomenutih nesreća, ali i drugih okolnosti kao i zaštite pješaka koji zbog nepostojanja branika često stradavaju prelazeći saobraćajnice van predviđenih mjesta potrebno je postavljanje obostranih branika na ostrvima saobraćajnica. Istovremeno bi zaštitili stubove od uništavanja, ali i što je još važnije, značajnije bi uticali na bezbjednost kretanja i prelaska pješaka na propisanim mjestima. Projekat izgradnje saobraćajnice od Šićke petlje prema zapadnom ulazu u Grad u pomenutom smislu može poslužiti kao praktičan primjer.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla