Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

vijece5008

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

 

Klub vijećnika Stranke demokratske akcije je na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Tuzla imao više vijećnićkih pitanja i jednu inicijativu.

Predsjednik Kluba Sabahudin Imamović je ponovio vijećničko pitanje načelniku Općine Tuzla sa prošle sjednice na koje nije dobio odgovor, a koje glasi : ” Da li Vam je poznato na osnovu kojih zakona, planskih dokumenata i urbanističkih standarda se gradi u općini Tuzla i da li kao šef izvršne vlasti imate uvid i kontrolu nad radom službi i upravnih organizacija koje su nadležne za ovu oblast ” ?

Naime, na januarskoj sjednici vijećnik Sabahudin Imamović je postavio vijećničko pitanje Zavodu za urbanizam općine Tuzla kojim je zatražio da mu se odgovori ” na osnovu kojeg regulacionog plana i kojih urbanističkih argumenata je dozvoljena izgradnja proizvodno-skladišno-prodajnog objekta koji se trenutno nalazi gradi u neposrednoj blizini zgrade BKC-a, pored željezničke stanice. U odgovoru na vijećničko pitanje obaviješten je da je predmetna mikrolokacija predviđena za stambeno-poslovnu namjenu, da za to područje ne postoji detaljna planska dokumentacija i da Zavod za urbanizam nije u proteklom periodu zaprimio nikakav zahtjev za utvrđivanje mogućnosti i definisanja urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju i uređenje predmetnog kompleksa. U obrazloženju, vijećnik Imamović navodi ” Dakle, Zavod za urbanizam je zaobiđen u proceduri izgradnje navedenog objekta i isti nije izgrađen u skladu sa postojećom planskom dokumentacijom. Međutim, ovo nije jedini slučaj sumnjive gradnje u općini Tuzla. Građani ulice Enver Šiljak u Mosniku su Klubu vijećnika SDA Tuzla dostavili zahtjev da se ispitaju okolnosti vezane za izgradnju stambenog objekta u navedenoj ulici koji je , po njihovom mišljenju, preglomazan i na silu ” uguran” u postojeći prostor, a da se pri tome nije vodilo računa o udaljenosti novoizgrađenog objekta od postojećih objekata tako da taj razmak iznosi maksimalno dva metra što je protivno postojećim standardima ( standard je udaljenost minimalno šest metara). Na osnovu navedenog, otvara se pitanje na osnovu koje procedure i kojih urbanističkih standarda je dozvoljena gradnja ovakvih objekata. Slični objekti su izgrađeni i pored Osnovne škole ” Tušanj” kao i objekat ” Robota”. “

I drugo vijećničko pitanje Sabahudina Imamovića upućeno je načelniku Općine Tuzla : ” Na osnovu koje konkursne procedure ste zaposlili gospodina Nazifa Mujića u JKP Panonica” ?

vijece5003
Vijećnik Edin Haračić takođe je uputio pitanje načelniku Jasminu Imamoviću : ” Kada općinska vlast ima namjeru konačno riješiti problem braće Sejde i Muhameda Atiković iz MZ Jala? Naime, protekao je duži vremenski period odkako je Općinska služba srušila kuću braće Atiković uz obećanje da će im riješiti stambeno pitanje. Braća Atiković su i dalje podstanari u susjednoj staroj i trošnoj kući, vrlo neuslovnoj za život bez kupatila i vode, tj. bez osnovnih uslova za život i u teškim socijalnim prilikama.”

Sljedeće vijećničko pitanje Haračića odnosi se na Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica : ” Građani MZ Jala pitaju kada će Služba za komunalne poslove riješiti problem u tzv. Strmoj ulici i Kaldrmi? Naime, pomenute ulice su vremenom pretrpile brojna oštećenja i posebno ulegnuća te predstavljaju opasnost za saobraćaj. Često se dešavaju oštećenja vozila koja koriste ove ulice za saobraćaj. Građani smatraju da je neophodno izvršiti prioritetnu rekonstrukciju s obzirom na evidentan problem, specifičnu konfiguraciju terena i činjenicu da su izgrađene od granitne kocke.”

Vijećnik Mirza Tupajić postavio je pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica : ” Kada će se izvršiti sanacija i asfaltiranje ulice Pašage Mandžića i ulice Meše Selimovića, MZ Tušanj ? “

Obrazloženje: Ulica Pašage Mandžića, MZ Tušanj je u katastrofalnom stanju. Planirana je rekonstrukcija prošle godine, građani ove ulice su uplatili određeni dio novčanih sredstava za sufinansiranje radova, međutim rekonkstrukcija još nije počela. Takođe, ulica Meše Selimovića , MZ Tušanj, ima katastrofalnu lošu putnu komunikaciju. Građani su pisali peticije i molbe koje su uputili nadležnim službama i uprkos obećanjima koja su dobili od nadležnih, put u ovoj ulici još uvijek nije asfaltiran. Velike rupe na putu predstavljaju problem za pješake i za vozače, jer ugrožavaju bezbjednost i normalno odvijanje saobraćaja. Skoro da je nemoguće doći do škole bez prethodnog uranjanja u jednu od velikih rupa koje ” krase” ovu ulicu. Navedeni problem je povećan rekonstrukcijom stadiona, odnosno zbog postavljanja skele i prisutnosti bagera.


Klub vijećnika SDA Tuzla podnio je i inicijativu Općinskom vijeću Tuzla i JP RTV 7 d.o.o. Tuzla za dostavljanje Informacije o početku rada TV 7 i mogućnostima pravovremenog i objektivnog informisanja građana na način da se u programsku šemu JP RTV 7 Tuzla uvrsti informisanje o radu OV Tuzla, Kolegija i Klubova vijećnika.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla