Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 2. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

3vijece3002

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 2. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

Dijeljenje

Vijećnici Stranke demokratske akcije su na drugoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko viječnićkih pitanja i inicijativa.

Vijećnik Sabahudin Imamović uputio je ponovljeno viječnićko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica upućujem ponovljeno vijećničko pitanje slijedeće sadržine:

„Građani MZ Ljepunice, naselje Milešići pitaju kada će biti započeta izgradnja javne rasvjete u naselju Milešići, dionica od magistralnog puta Tuzla-Orašje do naselja Liješće u dužini od 500 metara”?

Obrazloženje

Građani naselja Milešići su po principu zajedničkog ulaganja „marka na marku” prikupili i na račun općine Tuzla 30.01.2012. godine uplatili sredstva u iznosu od 2.080,00 KM za potrebe izgradnje javne rasvjete na dionici od magistralnog puta Tuzla-Orašje do naselja Liješće u dužini od 500 metara. Međutim, iako su građani prije skoro tri godine ispunili svoj dio obaveze, izgradnja javne rasvjete još uvijek nije realizovana.

Sabahudin Imamović je podnio i inicijativu da se u naselju Cerik pristupi adaptaciji devastirane čitaonice.

Obrazloženje

Naselje Cerik se nalazi na području MZ Husino. Čitaonica u ovom naselju je dugi niz godina devastirana (prokišnjava krov, stolarija je uništena) najkraće rečeno objekat je neupotrebljiv. Ta činjenica onemogućava organizaciju društvenog života u bilo kojem obliku. Između ostalog, zbog ovakvog stanja, mještani ovog naselja su prinuđeni da na dan izbora glasaju na biračkom mjestu u Domu kulture u Husinu koji je udaljen oko dva kilometra. Sve navedeno ukazuje da bi adaptacija navedenog objekta za mještane naselja Cerik imala višestruku korist.

Imamović je podnio inicijativu u ime Kluba SDA i da se sa sjeverne strane zgrade u kojoj se nalazi sjedište OO SDA Tuzla u ulici Patriotske lige 18. asvaltira prolaz i na taj način izgradi neka vrsta „kružnog toka” oko zgrade koji bi olakšao parkiranje i prolaz vozila, ne samo korisnicima navedene zgrade nego i radnicima JKP „Komunalac” čiji se objekat nalazi u neposrednoj blizini.


Vijećnik Mirza Tupajić je uputio inicijativu za hitnu izradu projekta sanacije Barutane koja se nalazi na Gradini i apliciranje GV Tuzla i Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika BiH da bi se barutana proglasila nacionalnim spomenikom.

Obrazloženje

Tuzlanska Barutana predstavlja utvrdu koju su izgradile Osmanlije u 17 vijeku. Štitila je od upada hajduka i austro-ugarske vojske sa sjevera, a po dolasku Austrougara namjena joj je promjenjena u depo za eksploziv. Barutana se nalazi na brdu Gradina i predstavlja jedan od najugroženijih spomenika kulture, izložena propadanju iako je prije rata bivši Republički zavod za zaštitu historijskih spomenika barutanu stavio pod zaštitu. Ovaj veoma važan kulturno-historijski spomenik Grada Tuzle nalazi se u u jako lošem stanju, kako sami objekti i bedem, tako i okolni prostor. Krov većeg objekta je urušen, kao i njegov sjeveroistočni zid, te bedem sa iste strane. Okolni prostor je jako zarastao u trnje i mladice stabala i teško je prohodan.
Šezdesetih godina 20. vijeka u prostorima dvije kule barutane bile su smještene postavke Muzeja istočne Bosne Tuzla. Već početkom 70.-tih godina vandali su uništili ove postavke, među kojima i poznatu maketu tuzlanske palanke iz osmanskog perioda autora Dragiše Trifkovića.

Tupajić je uputio inicijativu i za hitno dislociranje sunčanog sata sa platoa SKPC Mejdan.

Obrazloženje

Na platou ispred SKPC Mejdan, nalazi se sunčani sat za koji građani Tuzle uopće ne znaju da postoji. Koliko je interesantan onima koji su ga postavili u prilog govori činjenica da je sunčani sat sa istočne i zapadne strane okružen – čempresima!!! Ispred sata se također nalazi prepreka – klupa, koja ne bi smjela tu biti. A da sat zaslužuje pažnju ne samo građana Tuzle već i mnogo šire, govori i činjenica da je u konstrukcionom smislu pravo remek djelo, a u umjetničkom predstavlja pravi kuriozitet.
Sunčani satovi se postavljaju na vidna i prometna mjesta, gdje će svojom pojavom privući pažnju prolaznika i povećati atraktivnost grada u kome se nalaze. Ako želimo Tuzlu kao grad turizma, moramo više učiniti da to i postane. Sunčani sat se treba (mora) dislocirati na Soni trg ili na lokaciju Panonskih jezera ili na neko drugo osunčano, bez vizuelnih prepreka uočljivo mjesto.
Nemojmo dozvoliti da za ovaj prelijepi grad i njegove stanovnike sami sebi pravimo reklamu u kojoj će se sa nama ismijavati kao u vicevima o „Muji i Hasi” jer to ne zaslužujemo. Da smo inteligentan narod pokazuje i dokazuje i ovaj sat koji zaslužuje mnogo bolji tretman.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla