Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 19. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

10vijece001

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 19. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

Vijećnici Stranke demokratske akcije su na devetnaestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Tuzla postavili nekoliko viječnićkih pitanja.Vijećnik Mirza Tupajić je uputio pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica koje glasi:

Kada će se izvršiti rekonstrukcija ulice Dragiše Trifkovića?

Obrazloženje:

Ulica Dragiše Trifković od broja 4 do broja 11 je u katastrofalnom stanju. Planirana je rekonstrukcija još prije 13 godina i svake godine bude u programu GAP-a, ali do sada se ništa nije urađeno.

Tupajić je istoj službi uputio i viječnićko pitanje slijedeće sadržine:

Kada i na koji način će se riješiti akutni problem prebrze vožnje u Rudarskoj ulici?

Obrazloženje:

Na pomenutoj saobraćajnici u Rudarskoj ulici u posljednjih pet godina desile su su mnoge saobraćane nesreće uzrokovane prebrzom vožnjom. Usporivači brzine u vidu “ležećih policajaca” u gore navedenoj ulici su uklonjeni i zamijenjeni tzv. vibracionim trakama koje se smatraju pogodnijim za automobile, ali su neefikasne u spriječavanju prebrze vožnje.
Zbog navedenih činjenica predlažem nadležnim službama da ponovno postave neku vrstu efikasnijih usporivača brzine s obzirom na činjenicu da veoma prometna Rudarska ulica ne raspolaže sa vertikalnom signalizacijom (semaforima) niti na jednoj od sve opterećenijih raskrsnica (Tušanj, Batva, Paša bunar) i da su usporivači brzine prijeko potrebni kako bi se građani mjesne zajednice Batva mogli osjećati sigurnije.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla