Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 16. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

12vijece006

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 16. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

Vijećnici Stranke demokratske akcije su na šesnaestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Tuzla podnijeli inicijativu i postavili nekoliko vijećnićkih pitanja.

Vijećnik Mirsad Malohodžić je Službi za komunalne poslove Općine Tuzla uputio inicijativu koja se odnosi na povrat igrališta DTV Partizan koja trenutno koristi JP Panonica i Teniski klub ” Poštar”. Inicijativa je nastala na osnovu zahtjeva građana Mjesne zajednice Stari grad koji su o tome pismeno obavijestili i načelnika Opštine, a u dopisu su i potpisi velikog broja građana. Oni smatraju da su igrališta neiskorištena, odnosno da je za njihovo korištenje potreban novac koji roditelji nemaju. U obrazloženju ove inicijative stoji i napomena da bi pozitivno riješenje imalo veliki ” socijalni odjek”, odnosno da djeca ne bi bila prepuštena ulici.

1doktor
Vijećnik Malohodžić je Službi za komunalne poslove uputio i vijećničko pitanje koje se odnosi na omogućavanje pristupa majkama sa djecom u kolicima i starijim sugrađanima koji se kreću uz pomoć pomagala prema kompleksu Slana Banja, odnosno šetalištu.

Obrazloženje ;

U dva navrata smo ovo spominjali. Jedan put od Edina Haračića (inicijativa uz foto dokumentaciju), a drugi put od Mirsada Malohodžića.
Pošto dolazi ljepše vrijeme, molimo Vas da što prije riješite ovaj problem i pomognete ugroženim sugrađanima.
Namjenski građeni široki trotoar za pristup šetalištu i ceremonijalnom platou je pretvoren u parking prostor i najvjerovatnije se neće vraćati u prvobitno stanje pa građani predlažu da se uspostavi uzurpirana komunikacija između objekta Sezam i malonogometnog igrališta koja bi omogućila pristup dječijim kolicima, osobama sa pomagalima i ostalim građanima.

1mirzat
Vijećnik Mirza Tupajić je ponovio vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica sljedeće sadržine: Kada i na koji način će se riješiti problem vodosnadbjevanja u naselju Gornji Dolovi, MZ Solina?

Obrazloženje:

Naselje G.Dolovi imaju 70 domaćinstava i 12.01.2009 g. održan je zbor građana tog naselja gdje je donesena inicijativa građana za izgradnju mjesnog vodovoda (1500m) sa učešćem građana u finansiranju istog. Nedugo zatim od građana se prikupljao novac i to po 500 KM gdje je oko 50% građana dalo novac. Kako sam čuo od građana, obećano im je da će u roku od mjesec dana dobiti vodu. Krajnje je vrijeme da se ovom problemu posveti veća pažnja od strane Općine i da se sistematski, uz saradnju samih građana, napokon počne rješavati ovaj problem.

Naredno vijećničko pitanje Tupajić je uputio Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica koje glasi: Kada će se izvršiti rekonstrukcija kanalizacione mreže MZ Obodnica, naselje Kamenjaši, dio naselja koji se zove „Vakuf”, koji je u katastrofalnom stanju?

Obrazloženje :

Građani ovog naselja mole gore navedenu službu i inspekciju da izađu na teren naselja Kamenjaši i da se uvjere u kakvom se stanju nalazi dio koji se zove Vakuf . Naime tu postoji kanal za oborinske vode, a trenutno se u isti ispuštaju kanalizacije. Pored pomenutog kanala prolaze svakodnevno građani (djeca u školu i mekteb, džematlije u džamiju). Isto tako, naselje je puno pasa lutalica i divljih životinja koji u potrazi za hranom često prolaze preko spomenutog kanala i velika su opasnost za prenos zaraznih bolesti. Zbog navedenih činjenica predlažem Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica da HITNO pristupe sanaciji pomenutog kanala te spriječe opasnost od širenja zaraznih bolesti.

Građani ovog naselja su pokrenuli inicijativu za izgradnju kanalizacije, ali nisu podržani od strane Službe te je došlo do zastoja u izgradnji iste.

Sljedeće vijećničko pitanje Mirza Tupajić je uputio načelniku Općine Tuzla, gospodinu Jasminu Imamoviću i Vladi Tuzlanskog kantona : Kada će se riješiti pitanje statusa korištenja prostora Doma Armije Federacije BiH i samim tim prestati vršiti tortura i neviđeni pritisak na Univerzitet u Tuzli da napusti Dom Armije?

Obrazloženje:

Odlukom Vlade Federacije BiH od 19.10.2005.godine ovaj je objekat dodijeljen na korištenje Univerzitetu. U prostorijama Doma Armije Federacije BiH tri fakulteta izvode naučno-nastavne djelatnosti: Akademija dramskih umjetnosti, Farmaceutski fakultet i Filozofski fakultet. U istom objektu su smješteni Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju, Tehnička služba kao i centralni magacin Univerziteta.
Međutim, Odlukom Vlade Federacije BiH od 16.01.2013.godine na inicijativu Vlade TK, predmetna nekretnina nad kojom je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane, dodijeljena je na korištenje Tuzlanskom kantonu za potrebe Opštinskog suda u Tuzli. Na inicijativu Fakulteta kao i organa Univerziteta, Vlada TK je donijela zaključak da se neće vršiti iseljavanje iz predmetnog objekta dok se Univerzitetu ne osigura zamjenski prostor približno iste površine i najmanje istog kvaliteta kao i predmetni objekat.
I pored tako preuzete obaveze Vlade TK, Opštinski sud u Tuzli je putem različitih organa na nivou TK počeo vršiti pritisak radi iseljavanja iz objekta i predaje u posjed Opštinskom sudu pozivajući se na uknjižbu Suda u Tuzli sa pravom korištenja nad predmetnim objektom.
U međuvremenu, Kantonalno pravobranilaštvo TK, 31.oktobra 2013.godine podnijelo je tužbu Opštinskom sudu u Tuzli za iseljenje i predaju u posjed objekta Opštinskom sudu u Tuzli. Shodno tome, Univerzitet je podnio podnesak zemljišnom-knjižnom uredu Opštinskog suda u Tuzli kojim je osporavao izvršenu uknjižbu u korist Suda. Na Rješenje zemljišno-knjižnog ureda Univerzitet je podnio žalbu Kantonalnom sudu u Tuzli 27.12.2013. godine, te do danas nije donesena odluka Suda po žalbi.

U cilju prevazilaženja nastalog problema, ali i u cilju nesmetanog izvođenja naučno-nastavanog procesa u ovom objektu, Univerzitet je pristao na mirno rješavanje spora.
Nažalost ti su razgovori završeni neuspješno i nakon brojnih razgovora sa komisijom Vlade TK, nije došlo do dogovora oko zamjenskog prostora za pomenute fakultete, iako je Vlada TK kazala u svojoj odluci da neće vršiti nikakav pritisak za iseljenje sve dotle dok se ne obezbijedi odgovarajući zamjenski objekat. UNTZ-u su nuđene podrumske prostorije do prostora gdje se prodaje kineska roba, što je u potpunosti neprihvatljivo za Univerzitet.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla