Pitanja vijećnika SDA na 14. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

3vijece3008

Pitanja vijećnika SDA na 14. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

Vijećnici Stranke demokratske akcije su na četrnaestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Tuzla postavili nekoliko vijećnićkih pitanja.

12vijece012
Predsjednik Kluba vijećnika SDA Sabahudin Imamović je uputio ponovljeno vijećničko Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i ujedno državnom službeniku Aidu Berbiću koje glasi: ” Kada će tekst Nacrta Statuta mjesnih zajednica koji držite u ladici biti upućen Savjetima MZ na usvajanje “?

Obrazloženje:

Odredbama Zakona o principima lokalne samouprave propisano je :

Član 27.

” Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom i Odlukom o osnivanju “

Član 28.
” Statutom mjesne zajednice, u skladu da statutom jedinice lokalne samouprave i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje obavlja mjesna zajednica, organi, kao i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice “.

vijece5002
Vijećnik Mirza Tupajić takođe je ponovio vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica sljedeće sadržine: Kada i na koji način će se riješiti problem vodosnadbjevanja u naselju Gornji Dolovi, MZ Solina?

Obrazloženje:

Naselje G.Dolovi imaju 70 domaćinstava i 12.01.2009 g. održan je zbor građana tog naselja gdje je donesena inicijativa građana za izgradnju mjesnog vodovoda (1500m) sa učešćem građana u finansiranju istog. Nedugo zatim od građana se prikupljao novac i to po 500 KM gdje je oko 50% građana dalo novac. Kako sam čuo od građana, obećano im je da će u roku od mjesec dana dobiti vodu. Krajnje je vrijeme da se ovom problemu posveti veća pažnja od strane Općine i da se sistematski, uz saradnju samih građana, napokon počne rješavati ovaj problem.

I naredno vijećničko pitanje Tupajić je uputio Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica: Kada će se izvršiti rekonstrukcija puta MZ Obodnica, od ulice Polje do ulice 11. Juli, Donja Obodnica? Radi se o putnoj komunikaciji koja vodi do mezarja kroz naselje Kamenjaši i koja je u katastrofalnom stanju.

Vijećnik Tupajić je ovoj Službi uputio i još jedno (ponovljeno) pitanje iz januara 2013. godine : Kada će se riješiti problem u ulici Birčanskog odreda, MZ Slavinovići, dijelu koji se račva iz Fočanske ulice koji je u katastrofalnom stanju zbog izraženih rupa prouzrokovanim svakodnevnim ispuštanjem septičkih jama od strane nesavjesnih građana?

Obrazloženje:

Građani ove ulice već više od decenije se suočavaju sa problemom ispuštanja sadržaja septičke jame na ulicu. Po saznanju iz razgovora sa starosjediocima pomenute ulice ovaj problem je prisutan decenijama bez ikakve intervencije ili pokazanog razumijevanja ili pokušaja rješavanja od strane nadležnih institucija. Građani uvidjevši da se stanje iz dana u dan pogoršava počeli su da se obraćaju nadležnim inspekcijim organima. Naime na pomenutu ulicu svaki dan se ispušta sadržaj septičke jame, izbaci se crijevo na put i tako se cijelu noć prazni, tako da je nemoguće naći suhi dio puta i proći, a da se ne gazi po kanalizaciji. U navedenoj ulici žive gradjani pripadnici različitih naroda što je epitet Tuzle, ali međuljudski odnosi su narušeni i može doći i do fizičkog sukoba.

Pored ovog problema koji može izazvati nesagledive posljedice budući da djeca svakodnevno prelaze preko navedenog puta idući u školu, aktuelan je i problem vode. Naime situacija je apsurdna, jedna kuća ima vodu druga nema.

Vijećnik Mirza Tupajić je izrazio negodovanje zbog neodgovorenih vijećničkih pitanja podsjetivši na član 163. stav 5. Poslovnika Općinskog vijeća Tuzla (Predsjedavajući Vijeća se stara da vijećnik dobije odgovor na postavljeno pitanje do naredne sjednice Vijeća uz zaključke Vijeća u pisanoj formi).


Vijećnik Edin Haračić je Općinskoj izbornoj komisiji uputio sljedeće pitanje :

Građani MZ Kula pitaju nadležnu komisiju Općine Tuzla kada će se konačno omogućiti glasanje na jednom izbornom mjestu tj. u prostorijama MZ Kula.

Obrazloženje :
Jedan broj stanovnika MZ Kula, tačnije stanovnici ulica : Vrapče, Zmaja od Bosne kao i dijelovi ulica Medenice i Muratbega Zaimovića, prilikom Općih ili lokalnih izbora ne glasaju u prostorijama svoje MZ, te stoga traže od nadležnih Općine Tuzla da im se omogući glasanje u MZ Kula s obzirom da postoje tehnički uslovi čime bi se ovaj problem otklonio.

Haračić je uputio vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove :
Građani ulice Mehmedalije Maka Dizdara pitaju nadležnu Službu Općine Tuzla, kada planira sanirati velika oštećenja saobraćajnice u pomenutoj ulici.

Obrazloženje :
U jednom dužem vremenskom periodu došlo je do oštećenja saobraćajnice, tj. prilaznih puteva ka blokovima zgrada u ulici Mehmedalije Maka Dizdara. Oštećenja su se vremenom povećala zbog čega izravno utiču na oštećenja vozila, ali i mogućnost povređivanja pješaka u ovom izuzetno frekventnom dijelu naselja Stupine.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla