Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 14. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

11114

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 14. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

Dijeljenje

Vijećnici SDA u Gradskom vijeću Tuzla su na 14. redovnoj sjednici Vijeća uputili nekoliko vijećničkih inicijativa, urgencija i vijećničkih pitanja.


Vijećnik Mirza Tupajić je kao prijedlog tačke za dopunu dnevnog reda pod tekuća pitanja priložio inicijativu za dodjelu naziva ulice „22. maj” u gradu Tuzla.

Obrazloženje:

Na e-mail gradskih vijećnika Mirze Tupajića i Edisa Bajića došla je molba od dekana Pravnog fakulteta za pokretanje inicijative na GV Tuzla za dodjelu naziva jednoj od ulica grada Tuzla „22. maj”. Naime, na prijedlog dekana Pravnog fakulteta u Tuzli gosp. Izudina Hasanovića, vanr. prof., Naučno-nastavničko vijeće fakulteta je na XIV redovnoj sjednici održanoj 19.06.2015 god. utvrdilo inicijativu za dodjelu naziva ulice „22. maj” u gradu Tuzla. Istu su dostavili prema GV Tuzla i svjedoci smo da to do sada nije bilo na dnevnom redu. Treba istaći da su studenti, nastavnici i saradnici imali javnu tribinu pod nazivom „Bosna i Hercegovina i UN” koja je održana na Pravnom fakultetu UNTZ 21.05.2015 god. u povodu dvadeset druge godišnjice od prijema BiH u UN, gdje je došlo do pokretanja inicijative koju je kasnije prihvatilo NNV-e Pravnog fakulteta.

Država Bosna i Hercegovina u hiljadugodišnjoj historiji svoga postojanja ima nekoliko datuma od neprocjenjivog značaja. Jedan od tih datuma je svakako 22. maj 1992. godine., datum kada je Republika Bosna i Hercegovina primljena u Ujedine nacije. Međutim, kao su istakli učesnici javne tribine, malo je začuđujuće da danas imamo malo zaokruženih naučnih i stručnih rasprava kojom je posvećena pažnja ovom datumu. 22. maj 1992. godine je datum od neprocjenjivog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, njenu nezavisnost, njen suverenitet i međunarodni subjektivitet. Taj dan 1992. godine, prije 23 godine, pred zgradom Ujedinjenih naroda na East river-u, u New York-u, na jarbol je svečano podignuta državna zastava Bosne i Hercegovine, označavajući tako na simboličan način ulazak Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo Ujedinjenih naroda. Dvadeset drugog maja 1992. godine nije bilo prilika za svečanosti i prijeme povodom rezolucije (br. 46/237) Generalne Skupštine UN. Bosnom i Hercegovinom u različitim pravcima i smjerovima, u otužnim kolonama kretale su se hiljade prognanih i protjeranih iz svojih domova. U Bosni i Hercegovini su gorjela sela i gradovi, a spiskovi ubijenih i nestalih osoba dramatično su rasli. Prave razmjere katastrofe iz ljeta 1992. godine, a i kasnijih ratnih godina, u punoj širini i obliku spoznaće se tek po završetku rata i sukoba u BiH, kroz otkrivanje i ekshumaciju posmrtnih ostataka iz masovnih i drugih grobnica. I danas, nadležne BiH institucije tragaju za posmrtnim ostacima više od 8000, u ratu u BiH nestalih osoba.
Postavlja se hipotetičko pitanje šta nama treba da predstavlja ovaj datum, 22. maj 1992. godine? Na prvi pogled ne puno, sam prijem nije zaustavio strahote ratnog vihora, krvoproliće i zločine agresora, nije zaustavio progon, niti je obeshrabrio one koji su se svim sredstvima suprostavljali neovisnosti i cjelovitosti naše nam lijepe domovine Bosne i Hercegovine. Međutim, sinteza ostvarena ovim činom, predstavlja logičan redoslijed aktivnosti od referenduma za nezavisnu i suverenu državu, preko međunarodnog priznanja RBiH, do prijema u UN. Zahvaljujući prijemu RBiH u UN naša domovina kao država je postigla u međunarodnim okvirima velike praktične rezultate. Od Mrkonjića Grada pa do Generalne Skupštine UN-a trajao je put dug punih 49. godina konstituisanja Bosne i Hercegovine kao nezavisne države. ZAVNOBiH je bio početak procesa, uvod, prvo poglavlje, a sam prijem u UN kraj procesa, rasplet i posljednje poglavlje jedne priče koja se zove nezavisna međunarodno priznata država Bosna i Hercegovina.
Dakle, opravdan je razlog da jedna ulica u gradu Tuzla ponese naziv „22. maj”. Učinimo to zbog naših patriota, zbog naših šehida i poginulih boraca, učinimo to zbog svih onih koji vole dušom i srcem ovu našu divnu domovinu, učinimo to zbog naših divnih studenata i akademskih radnika Pravnog fakulteta, učinimo to zbog nadolazećih generacija da sačuvamo od zaborava ovaj nama bitan datum, kao najznačajniji datum u novijoj historiji države Bosne i Hercegovine.

Mirza Tupajić je uputio i inicijativu za izradu „Vodiča za investitore Grada Tuzle”

Obrazloženje:

Grad Tuzla je administrativno sjedište, privredni, kulturni i obrazovni centar Tuzlanskog kantona i ekonomsko-geografske Regije sjeveroistočna Bosna. Upravo zbog ovih činjenica Tuzla bi trebala imati dostupan „Vodič za investitore”. U tom dokumentu bi trebali biti dostupni podaci koji su potrebni svim potencijalnim ulagačima, kako domaćim tako i inozemnim. Bogati prirodni resursi i nalazišta energetskih i mineralnih sirovina trebaju da budu opredjeljujući faktor za potencijalne ulagače. Grad Tuzla kao industrijski centar BiH bi trebao imati kurs kvalitetnog i pravovremenog prepoznavanja potencijala investitora i kompanija, da najbrže rješava probleme sa kojima se investitori u Bosni Hercegovini susreću. Zajedničkim snagama, saradnjom i savjetovanjem sa investitorima, Grad Tuzla treba pronaći formulu za brzo i efikasno rješavanje administrativnih prepreka koje otežavaju poslovanje privrednika. Stručne službe Grada trebaju biti uvijek na raspolaganju investitorima i projektantima za pružanje pomoći i savjetovanje, da se u Gradu ubrzanim postupkom izdaju dozvole za projekte kompanija koje bi širile proizvodne kapacitete na području Grada Tuzla
Vodič za investitore Grada Tuzla trebao bi da sadrži:
• Detaljno prezentirane historijske, demografske i geografske činjenice Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona
• Saobraćajnu infrastrukturu i povezanost
• Detaljno opisana trenutna privredna infrastruktura i kapaciteti (struktura privrede prema ukupnom prihodu, opisani najvažniji privredni subjekti, struktura nezaposlenih prema stepenu obrazovanja….)
• Obrazovne institucije i kulturne ustanove
• Komunalna infrastruktura
• Detaljne informacije o ustanovama za podršku privredi i obrtništvu
• Informacije o bankama
• Informacije o porezima, davanjima oko izgradnje objekata i drugim davanjima (rente, ekološke takse i dr..)
• Podaci o raspoloživim resursima za realizaciju ulagačkih projekata, poslovnim objektima…
• Podaci o industrijskim zonama i poticajima Grada Tuzla i Vlade FBiH i TK.
Nadam se da će GV i izvršna vlast Grada Tuzle ozbiljno shvatiti potrebe za ovakvim dokumentom i da će u skorije vrijeme započeti njegova izrada.

Vijećnici Edis Bajić i Beriz Sakić su uputili zajedničku inicijativu za postavljanje usporivača brzine u Rudarskoj ulici

Obrazloženje:

Na osnovu zahtjeva građana predlažemo da se postavi/ugradi usporivač brzine u Rudarskoj ulici kod skretanja za Behram-begovu medresu. Obzirom da je to izuzetno frekventna saobraćajnica i da prolazi veliki broj vozila, takođe tu je i svakodnevno puno učenika Behram-begove medrese, u vrijeme džuma namaza povećano je kretanje, smatramo da se treba regulisati brzina saobraćaja kako bi se spriječile neželjene posljedice.

Vijećnik Tupajić uputio je urgenciju za hitnu rekonstrukciju pješačkog prolaza u ulici Muhameda Hevaija Uskufija koji se nalazi između Gimnazije Ismet Mujezinović i OŠ Pazar

Obrazloženje:

Ovaj pješački prolaz je u katastrofalnom stanju, a to se posebno da primjetiti kada su kišne padavine gdje se pojave mnogobrojne bare. Neophodno je što hitnije izvršiti rekonstrukciju pješačkog prolaza imajući u vidu činjenicu da se radi o strogom centru grada i tako omogućiti našim učenicima pristupačniji dolazak u školu.

11113
Mirza Tupajić je uputio i nekoliko vijećničkih pitanja :

1. Kada će se riješiti saobraćajni problem na dionici raskrnice kod Livnice u vidu postavljanja semafora ili nekim drugim adekvatnijim načinom?

Obrazloženje:

Na pomenutoj saobraćajnici posljednjih desetak godina desile su su mnoge saobraćajne nesreće uzrokovane prebrzom vožnjom. Nadati se da će nadležne gradske službe u najkraćem roku adekvatno reagovati i da će napokon biti izgrađena vertikalna signalizacija (semafor).

2. Da li Grad Tuzla ima mogućnosti da otvori dežurnu stomatološku ambulantu koja bi radila od 19h do 07h ujutro?

Obrazloženje:

Tuzla kao grad sa preko 120.000 stanovnika ima veliku potrebu za dežurnom stomatološkom ambulantom. Naš Dom zdravlja i njegova stomatološka poliklinika ima kadrovske kapacitete i sve potrebne uslove koji bi odgovorili opravdanim zahtjevima građana koji su mi se javili ovih dana sa tom inicijativom.

3. Molba Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica za elektrifikaciju-osvjetljenje dionice SKPC „Mejdan” (stepenice iznad objekta) i O.Š. „ Mejdan”.