Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 12. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

12vijece003

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 12. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

Klub vijećnika Stranke demokratske akcije je na 12. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Tuzla postavio nekoliko vijećničkih pitanja.

Predsjednik Kluba Sabahudin Imamović uputio je viječnićko pitanje (ponovljeno) Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i državnom službeniku Aidu Berbiću koje glasi : ” Kada će tekst nacrta Statuta mjesnih zajednica koji držite u ladici biti upućen Savjetima MZ na usvajanje ” ?

                                                        Obrazloženje

Odredbama Zakona o principima lokalne samouprave propisano je:

Član 27.
” Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom i Odlukom o osnivanju”.

Član 28.
” Statutom mjesne zajednice, u skladu sa Statutom jedinice lokalne samouprave i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje obavlja mjesna zajednica, organi, kao i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice “.

Drugo vijećničko pitanje Sabahudina Imamovića, takođe ponovljeno, odnosilo se na istu službu i glasi : ” Građani MZ Ljepunice, naselje Milešići, pitaju kada će biti započeta izgradnja javne rasvjete u naselju Milešići, dionica od magistralnog puta Tuzla-Orašje do naselja Liješće u dužini od 500 metara” ?

U obrazloženju se navodi da su građani naselja Milešići po principu zajedničkog ulaganja ” marka na marku” prikupili i na račun općine Tuzla 30.01.2012. godine uplatili sredstva u iznosu od 2.080,00 KM za potrebe izgradnje javne rasvjete na dionici od magistralnog puta Tuzla-Orašje do naselja Liješće u dužini od 500 metara. Međutim, iako su građani prije dvije godine ispunili svoj dio obaveze, izgradnja javne rasvjete još uvijek nije realizovana.


Vijećnik Mirza Tupajić postavio je vijećničko pitanje Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša slijedeće sadržine: ” Kada i na koji način će se riješiti problem fasada na zgradama u ul. Mirze Hadzimehmedovića u MZ Slatina i ul. Krečanska u MZ Batva?

                                                            Obrazloženje:

Poseban problem ovih naselja jeste jako loše stanje fasada na zgradama na kojima već godinama stoje natpisi upozorenja od pada dijelova fasade, a neki objekti su godinama ograđeni. Sve to predstavlja latentnu opasnost za prolaznike. Ne treba zaboraviti slučaj „Krečanska” kada je izgubljen jedan život prilikom pada betonskog stuba sa jednog od solitera.

Naredno vijećničko pitanje Mirza Tupajić je uputio Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica: ” Kada će se izvršiti zamjena sijalica ulične rasvjete u MZ Miladije?”

                                                          Obrazloženje :

Na području ove mjesne zajednice u nekoliko ulica (M.Trifunovića, Husinskih rudara, Franje Kluza, Pavla Goranina) izvršena je prijava neispravnih stubova (pregorjele sijalice) ulične rasvjete. Zahtjevi su uredno od strane službenika MZ upućeni u Službu za komunalne poslove Općine Tuzla. Građani apeluju da se što hitnije zamijene pregorjele sijalice i na taj način doprinese bezbjednijem kretanju građana, a posebno djece koja se u večernjim satima vraćaju kući iz škole.

Takođe, u ulici Franje Kluza dodatni problem je da se motorna vozila parkiraju na ulici pa tako nije moguće izvršiti adekvatno i efikasno čišćenje snijega od strane JP„Komunalac”.

 

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla