Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

vijece6004

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

Vijećnici Stranke demokratske akcije su na desetoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Tuzla imali sljedeće inicijative i viječnićka pitanja:


Predsjednik Kluba Sabahudin Imamović je postavio vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica koje glasi ” Kada će biti asfaltiran put u naselju Mihatovići” ? U obrazloženju se navodi da je taj put uništen prilikom izgradnje kanalizacione mreže još prije godinu dana i još nije saniran iako su sredstva obezbjeđena na temelju ugovora o prijateljskom okruženju.

Sljedeće vijećničko pitanje postavio je vijećnik Mirza Tupajić i upućeno je Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica : ” Kada i na koji način će se riješiti problem vodosnabdijevanja u naselju Gornji Dolovi, MZ Solina?” . U obrazloženju se navodi da naselje G.Dolovi ima 70 domaćinstava te da je 12.01.2009 godine održan zbor građana tog naselja gdje je donesena inicijativa za izgradnju mjesnog vodovoda (1500m) sa učešćem građana u finansiranju istog. Nedugo zatim od građana se prikupljao novac i to po 500 KM gdje je oko 50% građana dalo novac.

Drugo viječnićko pitanje Mirze Tupajića odnosi se na istu Službu, a glasi : ” Šta su poduzele navedene službe u suzbijanju ambrozije u ovoj kalendarskoj godini i koji su planovi u narednom periodu u cilju potpunog uništenja ove veoma štetne biljke po zdravlje ljudi? “. Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 30. sjednici održanoj 22. 12. 2011. godine, donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste – Ambrozija.

Klub vijećnika SDA je na desetoj redovnoj sjednici Vijeća podnio inicijativu da Nadzorni odbor JKP ” Komunalac Tuzla” još jednom razmotri Odluku kojom je povećao cijenu odvoza smeća, u smislu da smanji cijenu odvoza i da omogući građanima da se opredijele po kojoj će opciji plaćati smeće – da li po broju članova domaćinstva ili po kvadraturi stambenog prostora. ” To bi bilo u skladu sa Zakonom o potrošačima u kojem je u članu 7 stav 2 propisano da trgovac mora svoje usluge prodavati svim korisnicima pod jednakim uslovima, što u ovom momentu nije slučaj ” – kazao je Sabahudin Imamović.

Vijećnik Edin Haračić podnio je inicijativu za izradu projekta Općine Tuzla u cilju zaštite građana od zloupotrebe humanitarnog rada kroz djelovanje određenih humanitarnih organizacija.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla