Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 42. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

Pitanja i inicijative vijećnika SDA na 42. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

Dijeljenje

Vijećnici Stranke demokratske akcije su na 42. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputili nekoliko viječnićkih pitanja, inicijativa i urgencija.

Vijećnik Mirza Tupajić je postavio  pitanja:

Službi za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla:

Da li može nadležna gradska služba postaviti ležećeg policajca u ulici Bosne Srebrene bb (preko puta Srednje Hemijske škole Tuzla)?

Radi se o jednoj od najprometnijih ulica u gradu sa velikom frekvencijom saobraćaja i velikim brojem pješaka, naročito velikog broja majki sa malom djecom zbog blizine tržnog centra ”Omega”.

U zadnje vrijeme u ovoj ulici su jako česti sudari, na sreću, za sada bez većih posljedica.

Civilnoj zaštititi Grada Tuzla:

Da li može Civilna zaštita Grada Tuzle u saradnji sa JKP ”Komunalac” Tuzla  izvršiti proljetno potkresivanje stabala u ulici Bosne Srebrene bb preko puta Srednje Hemijske škole Tuzla?

Stabla u ovoj ulici su relativno stara i prilikom velikog nevremena grane se slamaju i oštećuju vozila u privatnom vlasništvu, a u opasnosti su pješaci i stanari u ovoj ulici.

Tupajć je uputio i Urgenciju za priključenje na sistem daljinskog grijanja individualnih stambenih objekata u ulicima Dr. Milice Kosorića i 4. aprila, MZ Kreka.

 Obrazloženje:

Unazad nekoliko godina stanovnici navedenih ulica su se redovno obraćali JP Centralno grijanje Tuzla sa zahtjevom za priključenje na sistem daljinskog grijanja individualnih stambenih objekata, obzirom da za iste postoji opravdanost, jer se radi o  lokaciji koja se nalazi veoma blizu TE Tuzla. Svaki od odgovora koje su dobili bio je negativan i dala bi im se preporuka za obraćanje Gradskoj upravi. Shodno situaciji u kojoj su se našli kao građani, nakon mnogih odbijenica od strane Centralnog grijanja, stanovnici navedenih ulica su se nadali rješavanju ove problematike izgradnjom dvije zgrade, koje su smještene u navedenim ulicama, a koje su namijenjene za socijalno stanovanje, obzirom da je za iste predviđena instalacija centralnog grijanja. Međutim, nakon izgradnje ove dvije zgrade trenutno je faza izrade instalacije za centralno grijanje, ali domicilnim stanovnicima navedenih ulica koje žive odmah do novoizgrađenih zgrada nije dozvoljen priključak na centralno grijanje. Građani ove dvije navedene ulice uputili su pismeni zahtjev sa preko 100 potpisa dostavljenih Gradskoj upravi i JP Centralno grijanje Tuzla.

Mirza Tupajić je uputio Inicijativu za sufinansiranje troškova linijskog prijevoza za porodice šehida i poginulih boraca na području Grada Tuzla.

Obrazloženje:

Dobio sam dopis (broj 55/20) od Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla gdje traže od Gradskog vijeća da razmotri mogućnost, upotrijebi svoje ingerencije i uticaj na vlasnika JP GIPS Tuzla, da za porodice šehida i poginulih boraca umanji cijenu prevoza i karte za prevoz za gradsku vožnju i mjesna područja grada Tuzla,  po ugledu na Sarajevo i druge gradove i opštine. Ako iz ovog preduzeća ne bude bilo pozitivne reakcije, iniciram da Služba za budžet i finansije Grada Tuzla u prvom  rebalansu Budžeta Grada za 2020. godinu obezbjedi  sredstva za sufinansiranje troškova linijskog prijevoza za porodice šehida i poginulih boraca na području Grada Tuzla.

Vijećnik SDA Nevres Hurić je uputio vijećničko pitanje Službi za boračko – invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica : Kada će se urediti spomen obilježje u Kampusu Univerziteta u Tuzli?                               

Obrazloženje:

U skladu sa članom 34. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelj – prečišćeni tekst („Službene novine TK“ broj: 5/12):

  1. Nadležni općinski organi uprave, dužni su registrirati i osigurati lokalitete na kojima su izgrađena spomen obilježja braniltelja, na području Kantona.
  2. Uređenje i održavanje lokaliteta sa spomen obilježjima – šehidskim nišanima i nadgrobnim spomenicima obrambenooslobodilačkog rata, kao i spomen obilježja branitelja na području Kantona obveza je lokalne zajednice.

U Kampusu Univerziteta u Tuzli nalazi se spomen obilježje šehidima i palim braniteljima 212. brigade. Spomen obilježje i okolna zona su u izuzetno zapuštenom i neuređenom stanju.

Jedinica za specijalnu podršku MUP-a TK, uz pomoć i prisustvo vatrogasne jedinice i građana Mjesne zajednice Brčanska Malta, nekoliko je dana vlastitim resursima vršila čišćenje i uređenje spomen obilježja.

Također, predlažem nadležnoj Službi za boračko – invalidsku zaštitu, da izvrši registraciju svih spomen obilježja, šehidima i poginulim borcima, na području Grada Tuzle, kao i njihovo uređenje i održavanje u narednom periodu (osvijetljenje, prilaz i postavljanje državnih obilježja).

Hurić je Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica uputio Inicijativu za postavljanje zaštitnih polukugli na prilaznom putu prema JZU UKC  Tuzla.

Obrazloženje:

Podnosim inicijativu za postavljanjem zaštitnih polukugli iz pravca ulice Bogdana Đukića prema ulicama Put Gradina i Ibre Pašića.

Na ovim dijelovima pristupnih ulica prema JZU UKC Tuzla, svakodnevno se nalazi veliki broj parkiranih vozila na trotoaru, pa su pješaci primorani da koriste saobraćajnicu radi dolaska ili odlaska na JZU UKC Tuzla.

Također, učenici Osnovne škole „Brčanska Malta“ kao i djeca iz obdaništa „Naše dijete“, koriste ovu dionicu trotoara za posjete u druge dijelove Grada, ali su često primorana da koriste saobraćajnu traku i time su direktno izloženi neposrednoj opasnosti od vozila.

Napominjem, prije par godina sličan problem riješen je postavljanjem zaštitnih polukugli iz pravca Male pijace prema JZU UKC Tuzla, čime je obezbijeđena sigurnost pješaka u saobraćaju.

Predlažem i izgradnju parking prostora, preko puta ulice Armije BiH od br. 32 do 24, za vozila koja namjeravaju da dođu u posjetu JZU UKC Tuzla i Kampusu, ali i za stanare okolnih zgrada koji su uskraćeni za parking prostor.

Vijećnik Kenan Osmančević je postavio vijećničko pitanje: Kada će  započeti izgradnja primarnih cjevovoda i objekata sistema vodosnabdijevanja za mjesnu zajednicu Lipnica Gornja?