Osuđujemo nasilje na današnjim demonstracijama

kanton-e1391799652271-png

Osuđujemo nasilje na današnjim demonstracijama


Građani Bosne i Hercegovine imaju pravo na mirne i nenasilne proteste kojim bi se ukazalo na teško ekonomsko-socijalno stanje u državi i zahtijevalo od vlasti da njihove probleme efikasnije rješavaju.

Ovi zahtjevi se ne mogu ostvarivati nasilnim putem. Osuđujemo nasilje iskazano na današnjim demonstracijama kojim se proizvode samo dodatni problemi.

Pozivamo vlasti u BiH da bez odlaganja povedu dijalog sa građanima BiH u cilju rješavanja ekonomsko-socijalnih problema.

Smatramo da se u BiH na svim nivoima treba izvršiti smanjenje visokih plaća i ograničavanje njihovog rasta.

Trebaju se formirati fondovi za efikasniju socijalnu zaštitu kao i fondovi za zapošljavanje građana.