Organizacija Žene SDA GO Tuzla: Rukovodstvo započelo obilaske mjesnih odbora

Organizacija Žene SDA GO Tuzla: Rukovodstvo započelo obilaske mjesnih odbora

Shodno Odluci Izvršnog odbora Organizacije “Žene SDA”, a u okviru planiranih aktivnosti, predsjednica OŽ Gradskog odbora SDA Tuzla Jasna Hadžiselimović  je upriličila sastanke u Simin Hanu i na Brčanskoj Malti i tako počela planirani obilazak svih organizacija u MO GO Tuzla.

Obilasci će se odvijati sa ciljem realizacije zacrtanih ciljeva Programa rada,  ali i detekcije određenih problema kad je u pitanju žena, porodica i osobe u stanju socijalne ili druge potrebe.

– Konkretno, u okviru Organizacije Žena SDA Brčanska Malta gdje je naša predsjednica Merima Zubović, suočile smo se sa problemima naših članica, civilnih žrtava rata te iznašle mogućnosti za razvijanje kreativnih radionica koje bi pomogle članicama kako u radno terapijskom angažmanu tako i finansijski. Te aktivnosti bi prethodile ozbiljnijim projektima u poticanju žena poduzetnica sa konkretnim prijedlozima i realnim mogućnostima realizacije istih – istakla je predsjednica Organizacije Žena SDA Gradskog odbora Tuzla Jasna Hadžiselimović.

Takođe, 17. juna ove godine, Organizacija Žene SDA Simin Han je na čelu sa predsjednicom Sabinom Avdić upriličila sastanak gdje su usvojile Plan rada shodno smjernicama Izvšnog odbora OŽ te su delegirale članice za Savjete i druga tijela u okviru Gradskog odbora SDA Tuzla.