Općinski odbor SDA Tuzla predstavio kandidate za Općinsko vijeće Tuzla

f

Općinski odbor SDA Tuzla predstavio kandidate za Općinsko vijeće Tuzla

Općinski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla danas je počeo sa predstavljanjem kandidata sa liste za Općinsko vijeće Tuzla koji će se birati na predstojećim Općinskim izborima. Javnosti su se na press konferenciji predstavili gospođa Tenzila Jusufagić, te gospoda Midhat Suljić, Sabahudin Imamović i Edis Bajić koji su iznijeli razloge svoje kandidature i ono za šta će se zalagati ukoliko dobiju povjerenje građana.


Tenzila Jusufagić : Radit ću na daljem razvoju naše općine kao jedinice lokalne samouprave

” Kandidaturu za Općinske izbore 2012. godine sam prihvatila zato što želim da svoje iskustvo u dosadašnjem radu iskoristim za dalji razvoj naše općine kao jedinice lokalne samouprave.

Prema Evropskoj povelji o mjesnoj samoupravi osnovno demokratsko načelo je pravo građana da sudjeluju u vođenju javnih poslova. Ostvarivanje ovog prava na lokalnom nivou ide preko lokalne vlasti sa stvarnom odgovornošću, koja će osigurati djelotvornu upravu, blisku građanima.

Kao vijećnica u Općinskom vijeću Tuzla posebno ću se zalagati za afirmaciju i angažovanje mladih i žena u organima i tijelima općine. Radit ću na stvaranju uvjeta za privredni razvoj, za otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje. Takođe ću se zalagati za ravnopravan tretman u rješavanju životnih problema građana svih mjesnih zajednica, za racionalno trošenje budžetskih sredstava i utvrđivanje prioriteta u tom smislu. S obzirom da pripadam populaciji penzionera i dobro osjetim njihove potrebe i položaj u kojem se nalaze, kroz inicijative koje ću pokretati na Općinskom vijeću prema višim nivoima vlasti, zalagat ću se da se naprave programi zdravstvene zaštite penzionera sa najnižim penzijama kako bi je oni mogli koristiti bez participacije uz besplatne lijekove. Takođe ću se zalagati za izradu programa socijalne zaštite penzionera na nivou općine, sa mjerama koje će pomoći preživljavanju najugroženijih (npr.participacija za troškove grijanja, vode, električne energije i drugih komunalnih troškova) ” – kazala je Tenzila Jusufagić.

Midhat Suljić : Kao vijećnik ću se zalagati za rješavanje pravnog statusa mjesnih zajednica

” Glavni motiv moje kandidature u Općinsko vijeće Tuzla je da se kao vijećnik zalažem za rješavanje pravnog statusa mjesnih zajednica, u okviru Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, i da građani u okviru mjesnih zajednica o svim bitnim pitanjima odlučuju sami.

Na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave usvojenog od strane Parlamenta FBiH 2006. godine, mjesna samouprava u jedinici lokalne samouprave ostvaruje se u mjesnoj zajednici koja ima svojstvo pravnog lica, pečat i sredstva koja se raspodjeljuju na osnovu kriterija uvažavajući principe solidarnosti. Građani u mjesnoj zajednici putem organa MZ-a koje oni biraju odlučuju o poslovima značajnim za život i rad. Sve ovo navedeno u općini Tuzla nije moguće jer izvršna vlast ne dozvoljava da Statut mjesne zajednice dođe do građana pa se i dalje svi poslovi, život i rad mjesne zajednice odvijaju preko Službe za komunalne poslove Općine Tuzla. Na ovaj način se krši Evropska povelja o lokalnoj samoupravi kao i Zakon o lokalnoj samoupravi ” – rekao je Midhat Suljić.

u
Sabahudin Imamović : Jedan od mojih glavnih motiva kandidaturu je zalaganje za ravnomjeran razvoj mjesnih zajednica na području općine Tuzla

” Moj glavni motiv za kandidaturu je zalaganje za ravnomjeran razvoj na području općine Tuzla, jer ja dolazim iz prigradske mjesne zajednice. Očigledno je da kroz su budžetska davanja, kroz realizaciju projekata iz komunalne infrastrukture, prigradske mjesne zajednice zapostavljene. Kroz svoje istupe, kroz inicijative, nastojat ću da se vrati dostojanstvo Općinskom vijeću Tuzla kao najznačajnijem organu lokalne samouprave, te da se izvršna vlast „natjera” da radi svoj posao. Da bi se to postiglo, potrebno je poboljšati taj demokratski ambijent u radu Vijeća, u smislu da sjednice trebaju da se prenose na televiziji u cjelosti kao što je to nekada bilo – da građani znaju i oprečne stavove opozicije bez obzira što je neka tačka dnevnog reda usvojena, da imaju objektivnu, tačnu i pravovremenu informaciju. Nadležne službe trebaju da odgovaraju na vijećnićka pitanja, da se inicijative realizuju. Ne odgovaranjem na vijećnićka pitanja se zapravo ne odgovara građanima koji su ta pitanja delegirali. Tako se na posredan način vrši diskriminacija jednog dijela građana općine Tuzla koji su glasali za svoje vijećnike “.

Edis Bajić : Nastaviti ću raditi u smjeru poboljšanja položaja mladih

” Zahvaljujući mom višegodišnjem djelovanju kroz Asocijaciju mladih SDA Tuzla gdje obavljam funkciju njenog predsjednika, u prethodnom periodu imao sam čast dobiti povjerenje građana Tuzle i pokušati dati svoj doprinos u radu Općinskog vijeća Tuzla, a time i razvoju Tuzle. Fokus mojih aktivnosti i zalaganja u prethodnim godinama, kroz rad Općinskog vijeća i kroz organe Stranke, a u saradnji sa mladima, je bio usmjeren na poboljšanje položaja mladih i rješavanje konkretnih problema za mlade, kao što su: stipendiranje učenika i studenata, stvaranje ambijenta za zapošljavanje mladih, stvaranje mogućnosti za odrađivanje pripravničkog staža, boljih uslova za stambeno zbrinjavanje mladih kroz subvencije, instucionalno pozicioniranje mladih u općini Tuzla. Cilj mi je bio da ukazano povjerenje iskoristim na najbolji način kroz zalaganje za bolju poziciju mladih i svih drugih građana Tuzle, što ću nastaviti i u narednom periodu.

Tuzla treba da bude centar regije, lider u razvoju i drugim pozitivnim i progresivnim idejama. Građani Tuzle to zaslužuju. Prošli smo kroz puno toga, smatram da zaslužujemo da budemo prvi. Moramo biti i otvoreni prema svim drugim općinama i gradovima.

Tuzla sve to treba uraditi da ne bi ostala bez svoje mladosti.

Svi zajedno trebamo biti pokretač aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici “.

 


Lista kandidata SDA Tuzla je dobila jednoglasnu podršku Općinskog odbora SDA Tuzla, Kantonalnog odbora SDA TK i Predsjedništva SDA BiH. Na listi je više od dvije trećine potpuno novih ljudi koji nikada prije nisu bili kandidati. Tu je i oko 30 % mladih, a na listi je 11 žena. 90 % je visokoobrazovanih kandidata.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla