Općinski odbor SDA Tuzla nastavio sa predstavljanjem kandidata za Općinsko vijeće Tuzla

press2003

Općinski odbor SDA Tuzla nastavio sa predstavljanjem kandidata za Općinsko vijeće Tuzla

Općinski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla nastavlja sa predstavljanjem kandidata sa liste za Općinsko vijeće Tuzla koji će se birati na predstojećim Općinskim izborima, u oktobru 2012. godine. O razlozima kandidature i onome za šta će se zalagati kao vijećnici ukoliko dobiju povjerenje građana danas su na press konferenciji govorili prof. dr. Fahrija Skokić, mr. Osman Kozlić, doc.dr. Isat Skenderović te mr. sci. Mirza Tupajić.

press2004
Prof.dr. Fahrija Skokić : Preventivno djelovanje na poboljšanju zdravstvene zaštite bit će moji prioriteti

“Kandidaturu za Općinske izbore 2012. godine sam prihvatila zato što želim da svoje iskustvo u dosadašnjem radu iskoristim za dalji razvoj naše općine. Moji motivi su potekli iz saznanja da će teška ekonomska i socijalna situacija građana neminovno imati negativne reperkusije na najosjetljiviju populaciju stanovništva, a to su djeca. Mislim da su posebno ugrožena kategorija, čiji rast i razvoj, pa i stasanje u odrasle ljude može biti otežano. Preventivno djelovanje na suzbijanju problema i poboljšanju zdravstvene zaštite već u novorođenačkom uzrastu, preko vrtića i domova za djecu bez roditeljskog staranja do adolescentne dobi, bit će moji prioriteti. Svakom djetetu treba osigurati sigurno okruženje i osnovna prava koja predviđa Konvencija o pravima djece. Na prvi pogled to djeluje nemoguće, ali ove aktivnosti ne iziskuju velika finansijska sredstva već snažnu volju i mnogo volonterskog rada. To se može postići dobrom edukacijom majki i izradom racionalnih planova u prevenciji bolesti, uz promociju zdravlja kompletnog stanovništva. Želja mi je da ostvarim dobru saradnju sa relevantnim institucijama iz ove oblasti te da pomenute aktivnosti obuhvate i druge vulnerabilne grupe stanovništva, posebno djecu sa posebnim potrebama, njihove roditelje, penzionere, boračku populaciju i starije i iznemogle osobe. Cilj mi je da ukazano povjerenje iskoristim na najbolji način i kroz zalaganje za bolju poziciju žena, brže zapošljavanje mladih što bi svakako usrećilo sve građane Tuzle. Moje namjere su časne i poštene, a da li ću uspjeti vrijeme će pokazati” – istakla je prof.dr. Fahrija Skokić.

Mr. Osman Kozlić: Kao vijećnik podržat ću svaku ideju koja je dobra za grad i građane Tuzle

„Želim da se zahvalim svim članovima i simpatizerima SDA koji su mi povjerili svoj glas, organima stranke koji su ponovo moje ime stavili na listu za Općinsko vijeće Tuzla. Ja ću se dosljedno zalagati za ravnomjeran razvoj Općine Tuzla i pravedniju raspodjelu općinskog budžeta. S druge strane, podržaću svaku ideju koja je dobra za grad i građane Tuzle. Generalno govoreći, slijediću politiku Općinskog odbora SDA Tuzla koja se dosljedno zalaže za dobrobit građana Tuzle. Moj osnovni motiv ulaska u politiku jeste želja da dam svoj doprinos razvoju političke svijesti kod ljudi. Samo jedno zlo je neizlječivo-ako narod sam digne ruke od sebe, govorio je Gete. Drugim riječima, ako želimo promjene, onda svako treba da da svoj doprinos razvoju demokratskog društva i pravne države. Ukoliko se ne budemo bavili politikom i prepuštali je drugima, onda će oni drugi, najčešće nesposobni i nekompetentni, nečasni i nemoralni, određivati svaku društvenu i političku aktivnost ovog grada i ove zemlje. Da bismo očekivali pozitivne promjene trebamo raditi na stvaranju povoljnog ambijenta za ostvarenje tih promjena. To je ono što građani trebaju prepoznati. Mi im nećemo govoriti da drugi nisu dobri, ali im hoćemo reći da mi možemo i znamo bolje. Neka nam daju svoje povjerenje, mi ga nećemo iznevjeriti” – poručuje mr. Osman Kozlić.

press2005
Docent dr. Isat Skenderović : Zalagat ću se da svi građani općine Tuzla dobiju pitku vodu i uređenu kanalizacionu mrežu

“Jedan od osnovnih razloga iz kojih sam se kandidovao za predstojeće lokalne izbore jeste to što smatram da organizacija zakonodavne i izvršne aktuelne općinske vlasti nije u službi građanina. Potrebno je da u centru lokalne samouprave bude građanin, iz razloga što on predstavlja prostor za ostvarivanje građanskih prava i sloboda, čemu u prilog govori i Evropska povelja o lokalnoj samoupravi iz 1985. godine i Evropska gradska povelja iz 1992. godine. Da su sami građani određivali koji su to prioriteti u Mjesnoj zajednici, ne bi imali danas situaciju da veliki broj domaćinstava nema pitku vodu, a mnogo veći broj Tuzlaka nema riješenu kanalizacionu mrežu. Potrebno je promijeniti Statut općine Tuzla, a samim tim učiniti je efikasnijom. To podrazumijeva prenos određenih nadležnosti na Mjesne zajednice, a ne kako je to danas slučaj gdje postoji potpuna centralizacija velikog broja nadležnosti.

Takođe, ukoliko mi građani ukažu povjerenje, zalagat ću se za kreditno zaduženje općine u cilju prioritetnog rješavanja vodosnabdijevanja cijele općine Tuzla, da svi građani dobiju pitku vodu, i uređenu kanalizacionu mrežu. Isto tako je veoma važno da svi stambeni objekti budu priključeni na daljinsko grijanje, a to je moguće uz značajnije sufinansiranje općine, čime bi se smanjilo zagađenje Tuzle, a zdravlje Tuzlaka znatno unaprijedilo.

Tuzli je potreban veći broj zelenih površina, izletišta, odmarališta, igrališta za djecu, zato je jako važno spriječiti dalju devastaciju zelenih površina u gradu.

Isto tako važno je da gradske vlasti omoguće učešće mladih u lokalnom životu. Potrebno je omogućiti mladima da učestvuju u donošenju odluka u veoma ranom uzrastu, jer se na taj način stvara njihova demokratska svijest (formirati stalno tijelo u okviru postojećih općinskih službi).

SDA će se zalagati da se u općinskom budžetu svake godine prilikom usvajanja budžeta predvide sredstva za obavljanje pripravničkog staža.

Drugi segment mog djelovanja jeste obrazovanje pošto dalazim iz te sfere. I ako obrazovanje nije na nivou općina ja ću se zalagati da osnovno obrazovanje bude u nadležnosti općine te da se nastavni programi oslobode suvišnih sadržaja. Obrazovanje je potrebno osloboditi od politike, omogućiti da direktora biraju uposlenici škole i Vijeće roditelja” – kazao je doc.dr. Isat Skenderović.

Mr.sci. Mirza Tupajić: Borit ću se za prava djece poginulih boraca/ šehida i boračke populacije, za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih ljudi

“Moj osnovni motiv za vijećnićku kandidaturu u Općinsko vijeće Tuzla je poboljšanje statusa mladih obrazovanih ljudi na području općine Tuzla. Nažalost, veliki je broj mladih visokoobrazovanih ljudi u Tuzli koji su bez posla.

Tuzli treba ambijent koji će omogućiti veće zapošljavanje, odnosno ekonomsku aktivnost, prihvatanje tržišnog mehanizma u procesu lokalnog ekonomskog razvoja i modernizaciju općinske uprave u smislu preciziranja njene profesionalne odgovornosti. Upravljanje javnim finansijama mora da bude zasnovano na realnom sagledavanju prihoda općinskog budžeta i promjenama u raspodjeli rashodovne strane budžeta. Aktivnije apliciranje na projekte finansiranja iz fondova Evropske unije doprinijelo bi poboljšanju ambijenta za zapošljavanje mladih obrazovanih osoba.

Kao dijete šehida boriću se za prava djece poginulih boraca/ šehida i boračke populacije, a kao mlad i obrazovan čovjek, zalagat ću se za vraćanje sporta i kulture u naš grad, što bolju saradnju sa Univerzitetom u Tuzli, i podizanje svijesti kod građana o značaju očuvanja životnog okruženja.

Mladi su snaga ovog grada” – ističe mr.sci. Mirza Tupajić.


Lista kandidata SDA Tuzla je dobila jednoglasnu podršku Općinskog odbora SDA Tuzla, Kantonalnog odbora SDA TK i Predsjedništva SDA BiH. Na listi je više od dvije trećine potpuno novih ljudi koji nikada prije nisu bili kandidati. Tu je i oko 30 % mladih, a na listi je 11 žena. 90 % je visokoobrazovanih kandidata.

Sva nastojanja Stranke demokratske akcije Tuzla proizilaze iz programske orijentacije, platforme i puta koji ova stranka slijedi već skoro dvadesetidvije godine.

U Stranci demokratske akcije Tuzla su sigurni da se sve što je zacrtano platformom može i ostvariti jer Općinski odbor SDA Tuzla ima neprocjenjiv potencijal u koji je duboko ukorijenjen patriotizam, težnja ka boljem životu građana Bosne i Hercegovine, građana Tuzle.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla