Općinski odbor SDA Tuzla predstavio još četiri kandidata za Općinsko vijeće Tuzla

press7001

Općinski odbor SDA Tuzla predstavio još četiri kandidata za Općinsko vijeće Tuzla

Općinski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla nastavlja sa predstavljanjem kandidata sa liste za Općinsko vijeće Tuzla koji će se birati na predstojećim Općinskim izborima, u oktobru 2012. godine. Razloge kandidature i ono za šta će se zalagati kao vijećnici ukoliko dobiju povjerenje građana danas su na press konferenciji prezentirali mr. farmacije Nada Skokić specijalista medicinske biohemije, prim.dr. Esad Brkić internista kardiolog, Hidajeta Jarčević-Mehić diplomirana pravnica i Senad Hadžiomeragić, diplomirani ekonomista.


Mr. farmacije Nada Skokić, specijalista medicinske biohemije: Zalagat ću se za unaprijeđenje zdravstvenih usluga

Kandidaturu za Općinske izbore 2012. sam prihvatila zato što želim da svoje iskustvo u dosadašnjem radu iskoristim za razvoj naše općine. Kao zdravstveni radnik sa dugogodišnjim iskustvom u području laboratorijske dijagnostike, želim da poboljšam nivo usluga, tako što ću angažovanjem u lokalnoj zajednici, a i sire, ukazati na potrebu daljnjeg ulaganja u ovaj segment zdravstvene zaštite. Naime, postoji potreba za uvođenjem određenih laboratorijskih pretraga, zbog kojih naši pacijenti odlaze u druge centre van naše domovine. Samo pravovremenim otkrivanjem urođenih poremećaja kod novorođenčadi, moguće je uspostaviti pravilnu dijagnozu i liječenje. Također, uvođenjem novih specifičnih testova je moguće otkrivanje i praćenje toka liječenja rijetkih oboljenja, koji su u najčešćem slučaju malignog tipa. Zbog toga ću se zalagati da se ulože sredstva za nabavku opreme, kao i za edukaciju kadra. Moj motiv je da kroz Općinsko vijeće pokušam ostvariti ovaj cilj, jer na taj način će se pomoći ne samo stanovništvu lokalne zajednice, nego i šire. Smatram da stanovnici Tuzle zaslužuju da im se pruži najkvalitetnija laboratorijska dijagnostika. Želim da iskoristim kandidaturu da dam snažnu podršku zapošljavanju mladih i da se borim za bolju poziciju žena. Također ću se zalagati da se kroz Općinsko vijeće, uz inicijative ka višim nivoima vlasti, napravi socijalni program zaštite penzionera sa najnižim penzijama, u smislu participiranja troškova za grijanje, električnu energiju i ostale komunalne troškove.

Prim.dr. Esad Brkić, internista kardiolog: Potrebno je urediti instituicionalne sisteme po mjeri svih građana

Vođen krilaticom, da ukoliko ništa ne učinimo, ništa se neće ni desiti, moje nezadovoljstvo sadašnjim stanjem je razlog mog angažmana u politici, kao dokazanog medicinskog profesionalca, koji 30 godina radi i vodi odjeljenje Intenzivne terapije i njege Klinike za interne bolesti JZU UKC-a Tuzla. Pijedestal svake političke opcije mora biti poboljšanje kvaliteta življenja sveukupnog naroda, a ne pojedinaca. Prioritet treba da bude strukturalna ekonomija, zakon i red, zdravlje i socijalna politika, te ekologija, kultura i sport. San mi je jednostavna država, federacija bez kantona, koji bi postali ekonomske regije, sa raspodjelom federalnih ministarstava po interesnim sferama regija, čime bi njeno funkcionisanje bilo i učinkovitije i jeftinije. Pametnim, dugoročnim planom možemo ovu državu učiniti ekološkom državom, uz maksimalnu zaštitu svih vodnih i drugih prirodnih resursa, uređenim institucionalnim sistemima na svim nivoima, koji će biti jeftiniji i učinkovitiji, u službi građana. Tipični primjer onoga što treba promijeniti je institucionalni zdravstveni , neučinkovit , anarhičan i skup sistem. Činjenica je da ne postoje snage promjene vodstva političkih partija i njihovih programa, te se može očekivati da promjene mogu nastati samo angažmanom naroda da izabere profesionalce što mlađe dobi, uključujući ravnopravno žene, inventivne ljude , koji žele dobro narodu BIH, a ne samo sebi i svojim bližnjima.

Teška vremena rađaju velike vođe, a ovo je najteže vrijeme za narod BiH. U BiH ne bi trebalo biti bogatih političara dok narod živi i ispod egzitencijalnog minimuma. Građanima želim da poručim da dobro prouče liste, jer imaju moćno oruđe u rukama, a to su olovka i broj. Neka izaberu one koji će raditi na unaprjeđenju kvaliteta življenja svih ljudi u Bosni i Hercegovini.

press7007
Hidajeta Jarčević-Mehić, diplomirana pravnica: Zalagat ću se za uređivanje pitanja mjesne samouprave, zbrinjavanje pripravnika, efikasniju administraciju

Ukoliko dobijem povjerenje građana i mandat u Općinskom vijeću Tuzla, zalagat ću se za uređivanje pitanja mjesne samouprave jer je to posebno važno zbog cjelokupnog sistema lokalne samouprave u BiH čiju osnovu čine općine koje su često toliko velike, teritorijem i brojem stanovnika (što je naravno slučaj u Tuzli kada govorimo o naseljenosti općine), da bez organiziranja lokalne samouprave ne pružaju mogućnost za efikasno učešće građana u procesu pripremanja i donošenja odluka. Obzirom da je mjesna zajednica obavezni oblik ostvarivanja mjesne samouprave, potrebno je da organi jedinice lokalne samouprave razvijaju osjećaj odgovornosti stanovništva za stanje u mjesnoj zajednici, te svjesnost da jedinica lokalne samouprave ima obavezu da obezbjedi uslove za život i rad građana, a da odgovornost za poboljšanje tih uslova preuzimaju građani u mjesnin zajednicama vlastitim aktivnostima koje jedinica lokalne samouprave pomaže i podržava, organizaciono, stručno i finansijski. Time će se prevazilaziti prisutni problemi međusobnog nerazumijevanja i shvatanja da mjesna zajednica treba da samo napiše šta joj je potrebno i da to organi jedinice lokalne samouprave treba da urade. Takođe je neophodno educirati stanovništvo o ovim pitanjima.

Zapošljavanje u Tuzli je takođe problem sa kojim se susrećemo. Smatram da je neophodno donijeti program zbrinjavanja pripravnika kao što to imaju susjedne nam općine, i naravno obezbjediti sredstva za provođenje tog programa. Takođe, smatram da je neophodno poraditi na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta, što bi podrazumijevalo uklanjanje administrativnih prepreka s kojima se susreću ljudi koji ulažu u privatne biznise. Administracija treba da bude podstrek, a ne prepreka, jer ako ne riješimo ovaj problem investitori će odlaziti drugdje gdje će im biti omogućena dobra poslovna klima.

Smatram da je neophodno transparentno trošenje budžeta, da se javno objave ugovori koji su zaključeni sa izvođačima, osnovne odredbe ugovora u pogledu ugovorene cijene i roka izvođenja radova kroz anekse, kako bi ostali ponuđači imali uvid u objektivnost vrednovanja, a poreski obveznici tj. građani imali uvid u cijene pojedinih radova koji se vrše na teritoriji lokalne zajednice.

press7005
Senad Hadžiomeragić, diplomirani ekonomista: Nužna je izrada kvalitetnog programa za unaprjeđenje sporta u našem gradu

Kao vijećnik u Općinskom vijeću Tuzla dužnu pažnju ću posvetiti krucijalnim pitanjima života u lokalnoj zajednici, ali i nadogradnji koju predstavljaju kultura i sport. Iako se u prvi mah može činiti da nisu u direktnoj nadležnosti općine, ova pitanja jesu vrlo bitna za život i status grada. Potrebna je izrada kvalitetnog programa za unaprjeđenje sporta u našem gradu, posebno reforme koje će sportu dati zaslužno mjesto Tuzli. Ako se sjetimo da je bavljenje sportom osnova za kvalitetan i zdrav život čovjeka, ako se u obzir uzme činjenica da je sport baza za razvoj svakog pojedinca onda ovim pitanjima moramo pristupiti krajnje odgovorno. Nužno je stvaranje uslova za razvoj masovnog i amaterskog sporta, obuhvat predškolske i školske djece u školama sporta i , tradicionalno, za uspješne tuzlanske sportske klubove. Nedopustivo je da općina veličine Tuzle s brojem stanovnika koji imamo, nema sluha za strateški pristup ovim pitanjima, i nažalost, kao rezultat toga, sada ima samo jedan klub koji se takmiči u državnoj ligi. Nedopustivo je da se Tuzla više ne može ponositi KK Sloboda-Ditom, niti FK Slobodom, nedopustivo je da Tuzla nije domaćin kvalifikacionim utakmicama naših reprezentacija. To se mora i može promijeniti. S dobrim programom, odgovornim radom i ozbiljnim pristupom je to moguće postići, zajedno sa građanima koji se identifikuju s našim, tuzlanskim, sportskim simbolima. Ne smijemo zaboraviti da je drugo ime za Tuzlu bila Sloboda, sportska kao i sloboda misli i ideja.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla