Općinski odbor SDA Tuzla nastavlja sa predstavljanjem kandidata za Općinsko vijeće Tuzla

press8001

Općinski odbor SDA Tuzla nastavlja sa predstavljanjem kandidata za Općinsko vijeće Tuzla

Općinski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla nastavlja sa predstavljanjem kandidata sa liste za Općinsko vijeće Tuzla koji će se birati na predstojećim Općinskim izborima, u oktobru 2012. godine. Razloge kandidature i ono za šta će se zalagati kao vijećnici ukoliko dobiju povjerenje građana danas su na press konferenciji prezentirali Amela Hodžić apsolventica na Filozofskom fakultetu, odsjek za socijalni rad , Vedran Stuhli magistar tehničkih nauka, Jasminka Hodžić medicinska sestra u penziji, a sada privatni poduzetnik i Ramiz Softić magistar ekonomije.

press8002
Amela Hodžić, apsolventica na Filozofskom fakultetu, odsjek za socijalni rad : Potrebno je predstavljati omladinu na prepoznatljiv način i donijeti konkretne odluke koje će poboljšati položaj mladih

Potrebno je djelovati za mlade i predstavljati omladinu na prepoznatljiv način koji će biti zasnovan na stvarnom stanju o položaju i potrebama mladih na području općine, uvažavati i zalagati se za stavove i interese mladih sa razumijevanjem, sa poštivanjem prava i potreba mladih ljudi. Razlog moje kandidature su upravo mladi ljudi, jer oni imaju sposobnost donošenja kreativnih i hrabrih promjena, imaju najvažniju ulogu u naporima ostvarivanja slobode, demokratije i jednakosti.

Prioriteti su mi pospiješiti zapošljavanje, prilagoditi obrazovni sistem potrebama tržišta rada; poboljšati položaj studenata radi motivacije mladih ljudi i povećanje broja mladih upisanih u visokoškolske ustanove. Potrebno je stvoriti okruženje koje će zadržavati mlade u BiH, omogućiti im normalan život, jer mladi, naročito obrazovan kadar, pronalaze kvalitetniji način življenja u drugim zemljama. Nezaposlenost je najveći problem mladih ljudi koji za sobom povlači mnoštvo drugih problema, te smatram da je neophodno omogućiti mladima sticanje radnog iskustva, pri čemu treba planirati sredstva za odrađivanje pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita. Mladi u TK uzimaju malo učešća u radu kantonalnih i lokalnih vlasti, njihov društveni angažman je dosta slab. Većina mladih je nezadovoljna podrškom lokalnih vlasti za kreiranje kulturnih i sportskih sadržaja. U svim općinama u TK postoji potreba za prostorom za mlade gdje bi oni mogli adekvatno provoditi svoje slobodno vrijeme i izražavati svoje kreativne mogućnosti. Potrebno je ulagati sredstva za obnovu i izgradnju omladinske infrastrukture.

Opšta situacija u kojoj mladi odrastaju često negativno utiče na opšte stanje zdravlja mladih, ali i cijele populacije – npr. loš kvalitet pitke vode, zagađena životna sredina i neprilagođeni sistemi prevencije zdravlja. Potrebno je poboljšati zdravstvenu zaštitu mladih, posebnu pažnju treba usmjeriti na posebne potrebe koje imaju mladi sa invaliditetom, mladi bez roditeljskog staranja, siromašna djeca koja nemaju uslova za redovno pohađanje škole, pripadnici nacionalnih i vjerskih manjina, izbjeglih i raseljenih osoba.

Vedran Stuhli, magistar tehničkih nauka : U Tuzli je potrebno više sadržaja za mlade, kvalitetniji okoliš

Nezadovoljstvo trenutnim stanjem, posebno položajem mladih u Tuzli, potaklo me da prihvatim kandidaturu za Općinsko vijeće. Pored toga, moram istaći i katastrofalno stanje kvaliteta okoliša na području općine koje je najviše izraženo u užem gradskom dijelu. Ukoliko dobijem povjerenje građana zalagat ću se za bolji položaj mladih, dajući im više mogućnosti te obezbjeđivanje više sadržaja namjenjenih mladima što će imati za rezultat smanjenje delikvencije. Također ću se zalagati za poboljšanje kvaliteta okoliša u općini Tuzla kroz različite projekte i aktivnosti, te definiranje stvarnih komunalnih prioriteta čijom realizacijom će se unaprijediti kvalitet života građana općine Tuzla.

press8006
Ramiz Softić, magistar ekonomije : Cilj mi je da kao vijećnik radim na očuvanju radnih mjesta naših sugrađana i otvaranju novih

U Tuzli već 20 godina na političkoj sceni imamo jednu političku opciju koja je dosta uradila za Tuzlu i Tuzlake na čemu im čestitam i iskreno zahvaljujem.

Međutim, pored svega toga, ono što muči građane Tuzle i dalje je nezaposlenost. Nezaposlenost je problem broj 1 u Tuzli. U zadnjih 10 godina raste broj nezaposlenih u našoj Tuzli, armija prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje se povećava iz dana u dan. Oni sretni Tuzlaci koji imaju privilegiju da ujutro porane i da se spremaju na posao takođe strepe za svoje radno mjesto. Mnogi studenti nisu dovoljno motivisani za rad i učenje jer znaju da kada završe studij, većina od njih nemaju čemu da se nadaju.

Tuzla ima prirodne i privredne kapacitete i resurse da zaposli svo svoje radno sposobno stanovništvo, ali do danas to nismo iskoristili. Ne treba posebno isticati da susjedne opštine imaju manji broj nezaposlenih u odnosu na broj stanovnika, ali kod njih je dolazilo do promjene vlasti, za razliku od nas, pa je konkurencija dovela do toga da se manje spava, a više radi na očuvanju postojećih radnih mjesta i otvaranju novih.

Obraćam se građanima Tuzle da izađu na izbore, da povjere svoj glas SDA i da nam dozvole da sve svoje kapacitete stavimo u funkciju očuvanja postojećih radnih mjesta (što znači da od danas pa nadalje niti jedan zaposlenik ne smije ostati bez svoga radnog mjesta) te da otvorimo nova radna mjesta za sve prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, za sve studente koji diplomiraju i sve srednjoškolce koji ne žele ili nemaju mogućnost dalje da studiraju. Da pomognemo poljoprivrednicima u razvoju i plasmanu njihovih proizvoda, a penzionerima da povećamo mirovine.

Kada ja budem općinski vijećnik biću najveća sluga Tuzlacima u funkciji rješavanja ranije navedenih pitanja (a to je očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih).

Jasminka Hodžić, medicinska sestra u penziji, sada privatni poduzetnik : Zalagat ću se za koncept razvoja male privrede u ruralnom području

Želim da se zahvalim svim članovima i simpatizerima SDA, organima Stranke, koji su mi dali povjerenje i koji su moje ime stavili na listu za Općinsko vijeće Tuzle. Moj osnovni motiv ulaska u politiku jeste želja da dam svoj doprinos razvoju političke svijesti kod ljudi. Drugim riječima, ako želimo promjene onda svako treba da da svoj doprinos razvoju demokratskog društva i pravne države. Dugi niz godina života u gradu nisam se direktno susretala sa velikim problemima građana u ruralnom području, ali sada kada kao privrednik živim i radim u ruralnom području svaki dan suočavam se sa raznim problemima i izazovima u našoj lokalnoj zajednici. Ukoliko bih dobila povjerenje građana, svakako bih se zalagala za koncept razvoja male privrede u ruralnom području, sa akcentom zapošljavanja mladih i žena, što bi utjecalo na ostanak većeg broja stanovnika u ruralnom području. U fokusu mog političkog angažmana, između ostalog, bit ću istrajna u nastojanjima da : pomognem nezaposlenim ženama da svojim radom u okviru svog prostora življenja stvaraju dohodak i samim tim poboljšavaju život svoje porodice ; da mladima koji žele pokretati samostalni biznis obezbjedimo edukaciju, finansijsku podršku i stvorimo ambijent za realizaciju poslovne ideje ; ukoliko mi bude ukazano povjerenje građana kao vijećniku SDA u Općinskom vijeću Tuzla, zalagat ću se za poboljšanje infrastrukture u ruralnom području i samim tim stvaranje boljeg ambijenta življenja ; u mjesnim zajednicama građani najbolje poznaju svoje probleme, a ja ću kao budući vijećnik inicirati vraćanje mjesnim zajednicama pravni status kako bi imale budžet i pečat, te na taj način efikasnije odgovorile zahtjevima građana. Obzirom da dolazim iz branše privrednika, moj politički koncept odnosit će se na angažman ka pokretanju male privrede sa akcentom na ruralno područje i samim tim zapošljavanje većeg broja mladih, obrazovanih ljudi i žena.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla