OO SDA Tuzla iznio stavove o prijedlogu organizacionog umrežavanja ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području općine Tuzla

umrezavanje003

OO SDA Tuzla iznio stavove o prijedlogu organizacionog umrežavanja ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području općine Tuzla

umrezavanje006
Zbog nezadovoljstva i zabrinutosti velikog broja roditelja čija djeca pohađaju osnovne i srednje škole koje su predložene za umrežavanje, a na osnovu Elaborata o umrežavanju ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK koji je sačinila Radna grupa Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona, Savjet za nauku i obrazovanje Općinskog odbora SDA Tuzla je izvršio analizu navedenog dokumenta.

SDA jeste za racionalizaciju i uštede, međutim smatramo da se Elaboratu o umrežavanju i spajanju škola na području TK nije pristupilo dovoljno ozbiljno i temeljito te da njegovi ciljevi nisu jasno definisani. Tu se prije svega misli na kvalitetnije obrazovanje učenika, sigurnost djece kao i zadovoljstvo roditelja. Prijedlog takođe predviđa, u nekim slučajevima, spajanje i dviju većih škola. Na takav način bi se dovela u pitanje kvaliteta obrazovnog procesa (zbog iznimno velikog broja učenika u odjeljenju).

Elaborat mora biti u formi „dugoročnog plana” sa vrlo preciznim vremenskim etapama. Umrežavanje osnovnih i srednjih škola koje su planirane ovim dokumentom ne može biti provedeno u samo dvije faze , jer je to vrlo složen i odgovoran proces , ali se može planirati u više etapa.

umrezavanje014
Mišljenja smo da Elaborat ipak mora biti transparentniji, kvalitetniji i nadasve precizniji, kako bi se svi oni koji rade u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu pripremili za eventualne promjene i bili bolje informisani. Stoga posebno naglašavamo da smatramo da Elaborat mora proći proces javne rasprave u svim mjesnim zajednicama ili na Općinskim vijećima, u sindikalnim podružnicama, Vijećima roditelja da bi se javnost upoznala sa svim detaljima.

Prije svega naglašavamo da je potrebno voditi računa o stoljetnoj tradiciji nekih škola i o važnosti škole za mjesto življenja. Naime, postoje mjesne zajednice i u ruralnim područjima općina gdje je škola centar svih kulturnih, obrazovnih, historijskih, tradicionalnih i drugih zbivanja. Ono što je planirano Elaboratom ne smije proizvesti veće „migracije” stanovništva zbog zatvaranja ili premještanja nekih škola.

umrezavanje016
Male područne škole sa malim brojem djece i velikim brojem kombinacija , trebaju da budu „pilot” projekat elaborata na kojem treba kasnije zasnivati ostala umrežavanja.

Na kraju podsjećamo da će SDA Tuzla uvijek biti otvorena za rješavanje problema svih građana i smatramo da samo realnom politikom i temeljitim pristupom možemo doprinijeti kvalitetnijim rješenjima za dobrobit svih.

Takođe, Općinski odbor SDA Tuzla podržava dogovor između Sindikata i Vlade TK u vezi sa prestankom štrajka i početkom nastave na području cijelog Tuzlanskog kantona.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla