OO SDA Tuzla daje punu podršku roditeljima djece OŠ „Jala“

presjala010

OO SDA Tuzla daje punu podršku roditeljima djece OŠ „Jala“

 

Općinski odbor SDA Tuzla osuđuje postupke Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK koje u kontinuitetu, a posebno svojim posljednjim inicijativama, ugrožava rad obrazovnih ustanova na području općine Tuzla.

U posljednje vrijeme smo svjedoci pokušaja tihog i perfidnog sprovođenja od javnosti osuđenog i odbačenog koncepta umrežavanja škola na području Tuzlanskog kantona, a danas se evo pokušava ugasiti Osnovna škola „Jala”, koja obrazuje oko 500 mališana sa područja naselja Zlokovac, Ši Selo, Stupine, Orašje i šire, radeći u dvije smjene.


Napominjemo da je 23.11.2012. godine Vlada Tuzlanskog kantona na 60. redovnoj sjednici prihvatila inicijativu Ministarstva pravosuđa Tuzlanskog kantona kojom se od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži da izmijeni raniju Odluku i obezbijedi pravo korištenja objekta „Doma armije” za potrebe Općinskog suda u Tuzli. Iako je Univerzitet u Tuzli uputio apel Vladi Tuzlanskog kantona da preispita usvajanje ove inicijative, odnosno da istu povuče iz dalje procedure, jer se u „Domu armije” uz maksimalno korištenje prostornih kapaciteta izvodi nastava tri fakulteta, posljedice oglušenja aktuelne vlasti o taj zahtjev sada se reflektiraju na Osnovnu školu „Jala”gdje bi trebalo smjestiti dio Filozofskog fakulteta, Farmaceutski fakultet i Akademiju dramskih umjetnosti, uz gašenje ove tuzlanske osnovne škole i izmještanje djece u druge škole. Napominjemo da roditelji smatraju da je ova škola sigurna za njihovu djecu, kao i to da su kroz dugi niz godina u nju uložili značajna materijalna sredstva, te je jedino ispravno da se i njihov stav ozbiljno uzme u razmatranje. Sva ova dešavanja nam daju za pravo da postavimo otvoreno pitanje: Kada će aktuelna vlast biti u funkciji građana?

presjala011
SDA daje punu podršku roditeljima djece OŠ „Jala” u zaštiti njihovih prava. Spomenutom inicijativom Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK krši prava i ugrožava sigurnost onih o čijim bi pravima trebalo najviše brinuti, a to su djeca i njihovi roditelji. Pozivamo Ministarstvo da izađe u javnost s Elaboratom o strategiji reorganizacije osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu te da upriliči javnu raspravu o tom dokumentu.

Pozivamo se na Konvenciju o pravima djeteta, a posebno na član 2 koji glasi: „Sva prava važe bez iznimke za svako dijete. Obaveza je svake države da djecu zaštiti od bilo kakve forme diskriminacije”, i član 3 : „Kod donošenja pravnih, političkih i društvenih odluka, najprije se u obzir moraju uzeti interesi djeteta”.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla