Okončana 56. sjednica Predstavničkog doma

predstavnicki dom izborni zakon 1

Okončana 56. sjednica Predstavničkog doma


Na 56. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) potvrđeno je imenovanje Gorana Ćosića za zamjenika ministra civilnih poslova u Vijeću ministara BiH.

Usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Borislav Bojić.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu BiH, čiji je predlagač poslanica Aleksandra Pandurević.

Usvojen je, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, čiji je predlagač poslanik Predrag Kožul, čime je ovaj Zakon usvojen u PSBiH.

Dom je usvojio i Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač poslanik Momčilo Novaković, čime je ovaj Zakon usvojen u PSBiH.

Dom je produžio rok Ustavnopravnoj komisiji da dostavi mišljenje o Priјеdlоgu zаkоnа о sprjеčаvаnju sukоbа intеrеsа u instituciјаmа BiH, čiji su prеdlаgаči poslanici Bоrislаv Bојić, Hаzim Rаnčić, Јаsmin Еmrić, Diаnа Zеlеnikа, Dаmir Аrnаut, Sаšа Маgаzinоvić, Sеnаd Šеpić i Маја Gаsаl-Vrаžаlicа. Rok je produžen do dostavljanja mišljenja Vijeća ministara BiH, Centralne izborne komisije BiH i Agencije za sprječavanje korupcije i borbu protiv korupcije BiH o ovom zakonskom prijedlogu.

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH zadužena je da dostavi novo mišljenje o Priјеdlоgu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, jer Dom nije podržao negativno mišljenje Zajedničke komisije o ovom zakonskom prijedlogu.

Obustavljen je zakonodavni postupak za Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Prethodno, Dom nije usvojio negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet u vezi s ovim zakonskim prijedlogom.

Iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o parlamentarnom nadzoru, čiji je predlagač Privremena zajednička komisija oba doma PSBiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru, imenovani su Nermina Kapetanović, Nikola Lovrinović i Jovan Vukovljak.

Usvojen je Strateški plan ruralnog razvoja BiH za period od 2018. do 2021. godine – okvirni dokument. Usvojen je i zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da do 30. juna 2018. godine izvijesti Dom o učincima i dosezima ove strategije. Također, usvojen je i zaključak kojim se Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zadužuje da u roku od 60 dana proanalizira diskusiju na temu „Strateški plan ruralnog razvoja BiH (2018. – 2021.)”, te informira Dom o potrebi dopune strategije ili ponudi dopune iste.

Primljen je k znanju materijal Direkcije za evropske integracije BiH, i to:
a) Informacija o napretku u procesu ispunjavanja uvjeta BiH na evropskom putu;
b) Izvještaj o realiziranju Akcijskog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu za period januar – juni 2017. godine.

Usvojen je Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Pravodobnost postupaka javnih nabavki u institucijama BiH”. Usvojen je zaključak da Ured za reviziju institucija BiH u idućem periodu obavi reviziju učinka o temi: „Nabavka knjižica za pasoše u periodu od 2015. do 2018. godine”.

Usvojen je zaključak kojim se Ministarstvo civilnih poslova BiH zadužuje da Predstavničkom domu, u roku od 15 dana, dostavi informaciju o svim pokušajima (javnim nabavkama) knjižica za pasoše u periodu od 2015. godine do danas, s rješenjima Komisije za razmatranje žalbi za svaku od nabavki i eventualnim presudama Suda BiH.

Usvojena je Odluka o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH. U Vijeće nacionalih manjina BiH imenovani su: Zamira Sokoli (Albanka), Mirza Redžić (Crnogorac), Jovanka Manzalović – Šalaka (Čehinja), Dario Atijas (Židov), Franjo Rover (Talijan), Tot Bojnik – Laslo (Mađar), Danijel Štefek (Slovak), Todorka Jovanović (Makedonka), Velibor Kuvač (Nijemac), Dejan Piotrovski (Poljak), Silvija Vujović (Rumunjka), Dragica Tešić (Slovenka), Stahnek Štefan (Ukrajinac), Mladen Radmilović (Rus), Mišo Čirko (Rusin), Nedžad Jusić (Rom), Davor Ebner (Austrijanac) i Hakan Varan (Turčin).

Dom je zaključio da je potrebno odati prizanje Jasminku Haliloviću radi uvrštavanja na Forbesovu listu najuspješnijih mladih ljudi i da Vijeće ministara BiH organizira prijem tim povodom.

Primljen je k znanju Godišnji plan obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2018. godinu.

Usvojen je materijal s oznakom ,,povjerljivo˝, akt broj: P-POV-07-03-10-9-100/17.

Dom je dao saglasnost za ratificiranje:

Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope,
Sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji za bespovratnu pomoć između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine,
Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske
Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Armenije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih pasoša
Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola
Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH (zajmoprimac), i Republike Srpske, koju predstavlja Ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Republike Srpske (ERS) (agencija za realizaciju projekta) za iznos od 60.000.000,00 eura – Vjetropark Hrgud,
Sporazuma o finansiranju za program Iterreg V – B Mediteran CCI 2014TC16M4TN001 između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH, i Provance-Alpes-Cote d’Azur, Upravljačko tijelo transnacionalnog programa saradnje Interreg V – B Mediteran,
Nota sporazuma o donaciji opreme za sigurnosne provjere između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine.

Dom je odlučio da se, u skladu sa zaključcima Komisije za vanjske poslove, odgodi izjašnjavanje o davanju saglasnosti za Sporazum o zajmu (Projekt jačanja bankarskog sektora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kako bi se u međuvremenu obavila rasprava sa predstavnicima bankarskog sektora u BiH i korisnicima bankarskih usluga, a posebno Udruženja „Švicarac”.