Održana Izborna skupština Asocijacije mladih GO SDA Tuzla: Za predsjednika izabran Džanan Kušljugić

Održana Izborna skupština Asocijacije mladih GO SDA Tuzla: Za predsjednika izabran Džanan Kušljugić

Danas je u Plavoj sali BKC-a Tuzla održana Izborna skupština Asocijacije mladih SDA Tuzla. Izbornoj skupštini prisustvovalo je 45 delegata sa cijelog područja Grada Tuzla, a jednoglasnom odlukom povjerenje da predstavlja AM SDA Tuzla u naredne četiri godine dobio je Džanan Kušljugić.

U svom govoru nakon izbora Kušljugić je poručio da se zahvaljuje na ukazanom povjerenju i ukratko predstavio svoj plan budućeg rada: „Asocijacija mora postati mjesto koje će odgajati buduće lidere, ne samo u političkom, nego i stručnom, organizacionom, naučnom i svakom drugom pogledu. Osnovni cilj u naredne četiri godine mora biti brendiranje Asocijacije mladih SDA Tuzla u Gradu Tuzla. Moramo postati prepoznatljivi i dostupni mladima, te zauzeti poziciju koja nam pripada. Također, Asocijacija mladih unutar GO SDA Tuzla djelovati će kao jedan vid korekcionog faktora koji će se boriti za prava mladih koja se nekada u našim strukturama zaborave i preskoče. Asocijacija mladih sa svojim potencijalom i idejama koje posjeduju mladi ljudi koji će biti u rukovodstvu naredne četiri godine, biti će pokretač novih, pozitivnih procesa, čime će doprinijeti ukupnom kvalitetnijem djelovanju GO SDA Tuzla.“

Prisutnim delegatima i gostima se obratio i član Predsjedništva AM SDA BIH Haris Šabanović koji je čestitao izabranom rukovodstvu i zaželio puno uspjeha i sreće u daljem radu. Takodjer, obratio se i sekretar IO SDA Tuzla Edis Bajić i najmladji vijećnik u GV Tuzla Kenan Osmančević.

Pored predsjednika AM SDA Tuzla Džanana Kušljugića izabrano je i dvoje potpredsjednika: Sadika Prohić i Ajdin Umihanić kao i 16 članova Izvršnog odbora: Redžo Alić, Edin Begić, Merjema Berbić, Imran Čokić, Enver Gluhić, Salko Gušić, Emina Hodžić, Kenan Hurić, Benjamin Isić, Emina Karasuljić, Armin Mujkanović, Harun Paščanović, Emir Ramić, Benjamin Softić, Lejla Spahić, Edin Zukanović.

Također, Skupština AM SDA Tuzla je zadužila novoizabrani Izvršni odbor da u zadanim rokovima izabere delegate za KO AM SDA TK i Konvenciju AM SDA BiH, kao i kandidate za predsjednike i potpredsjednike KO AM SDA TK i AM SDA BiH.