Održan radni sastanak sa članstvom MO SDA Slatina

Održan radni sastanak sa članstvom MO SDA Slatina

Gradski odbor SDA Tuzla danas je održao sastanak sa mjesnim odborima Slatina i Tušanj.  Sastanku su prisustvovali članovi Izvršnog odbora, vijećnici te kadrovi i aktivisti iz ovih ogranaka.

Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u gradu i komunalnim problemima koji moraju biti riješeni kako bi život građana Tuzle bio bolji i kvalitetniji.

U predstojećem periodu planiran je obilazak svih mjesnih ogranaka sa ciljem okupljanja i aktiviranja članstva za predstojeće Lokalne izbore.

U narednoj sedmici sastanci će se održati za mjesne ogranke Kiseljak, Kula-Jala, Mramor, Dobrnja-Milešići, Mosnik-Mejdan, Sjenjak, Novi Grad – Novi Grad 2, Moluhe Solana, Slavinovići i Gornja Tuzla.