Održana VIII redovna sjednica GO SDA Tuzla

GO SDA 1sep 16 7

Održana VIII redovna sjednica GO SDA Tuzla

Gradski odbor SDA Tuzla održao je u četvrtak 01. septembra 2016. godine VIII redovnu sjednicu. Jedna od najvažnijih tačaka bila je Informacija o aktivnostima Izbornog štaba GO SDA Tuzla.

Informaciju je prezentirao predsjednik Izbornog štaba Admir Andelija. U proteklom periodu Izborni štab koji čine Tim za pravna pitanja, Tim za finansije, Tim za koordinaciju radnim grupama, Tim za logistiku, Tim za analitiku i Grupa za izbornu strategiju realizovao je niz aktivnosti. Tako je, između ostalog, sačinjen pregled svih biračkih odbora i utvrđen broj članova biračkih odbora po mjesnim ograncima kao i potreban broj posmatrača po biračkim odborima i mjesnim ograncima, utvrđen je budžet kampanje, strategija rada sa aktivistima, kadrovima, izabranim i imenovanim zvaničnicima SDA na svim nivoima. Uspostavljena je jedinstvena baza članstva, izrađena strategija medijskog nastupa te su pripremljeni i promotivni materijali.

Među značajnim aktivnostima koje su odrađene je i seminar za aktiviste kao i edukacija za kandidate SDA sa liste sa Gradsko vijeće Grada Tuzle. Urađena je i članstvu prezentirana Predizborna platforma GO SDA Tuzla. Za naredni period predviđeno je da se, nakon što Gradska izborna komisija potvrdi članove biračkih odbora te izvrši obuku istih u skladu sa Zakonom, izvrši dodatna obuka članova biračkih odbora i posmatrača.

Gradski odbor SDA Tuzla primio je k znanju Informaciju o aktivnostima Izbornog štaba GO SDA Tuzla. Usvojen je raspored predizbornih skupova koji će biti organizovani po radnim grupama. Raspored skupova se nalazi na web stranici https://www.sdatuzla.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1969:najava-predizbornih-skupova-go-sda-tuzla-&catid=36:vijesti


Zaduženi su članovi izbornih štabova po mjesnim ograncima, Asocijacija žena, Asocijacija mladih, Asocijacija Fatma, akivisti, kadrovi Stranke da daju svoj maksimalan doprinos u predizbornoj kampanji kako bi SDA u Tuzli ostvarila željeni rezultat kao i zajednički kandidat SDA i SBB-a za gradonačelnika Tuzle dr. Bahrudin Hadžiefendić.


GO SDA 1sep 16 18

GO SDA 1sep 16 13

GO SDA 1sep 16 24