Održana sjednica Općinskog vijeća Tuzla

zvijece004

Održana sjednica Općinskog vijeća Tuzla

Dijeljenje

U Tuzli je danas održana sjednica Općinskog vijeća, posljednja u ovom sazivu. Na dnevnom redu bilo je razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi, razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog zamjenika općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Tuzla, razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o naknadama uposlenika općinskih organa Tuzla. Razmotren je i niz imovinsko-pravnih akata kao i dopuna Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Tuzla za razdoblje 2009.-2014. godine.


Općinsko vijeće Tuzla razmotrilo je i Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve za period 01.01. do 30.06.2012. godine.

zvijece008
Klub vijećnika Stranke demokratske akcije je na današnjoj sjednici postavio dva vijećnićka pitanja. Prvo, koje je već jednom bilo postavljeno, ali na njega do sada nije stigao odgovor, upućeno je Službi za prostorno uređenje i zaštitu okolice, a glasi : Zašto Općinskom vijeću Služba nije dostavila program opažanja kontrolnih tačaka u predviđenom roku. Vijećnik Sabahudin Imamović je istakao da se tu radi o pedesetipet kontrolnih tačaka koje se uglavnom nalaze na području gdje se trenutno obavljaju najobimniji građevinski poslovi. „ Vjerovatno je navedena Služba došla do podataka koje ne smije iznijeti u javnost jer bi to izazvalo zabrinutost građana, a pred izvršnu vlast postavilo niz neugodnih pitanja. Prošla je već godina dana otkako je taj program trebao biti dostavljen Vijeću” – ističe Sabahudin Imamović.

zvijece005
Drugo vijećnićko pitanje koje je postavio predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla prim. dr. Mirsad Malohodžić, odnosi se na nepozivanje vijećnika opozicije na manifestacije koje se na području Tuzle održavaju u posljednjih mjesec dana, a koje je organizovala Općina Tuzla. Vijećnik SDA Sabahudin Imamović ističe da se na taj način stiče utisak da su sve manifestacije zapravo manifestacije jedne političke stranke, odnosno SDP-a i da su stavljene u svrhu predizborne kampanje, iako se radi zajedničkom dobru, o projektima koje je podržala većina vijećnika u Općinskom vijeću, odnosno i opozicija, i projektima koji se finansiraju iz budžeta Općine.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla