Održana sjednica Gradskog odbora SDA Tuzla u proširenom sazivu: Pripreme za lokalne izbore

go sda tuzla 5000

Održana sjednica Gradskog odbora SDA Tuzla u proširenom sazivu: Pripreme za lokalne izbore

Dijeljenje

go sda tuzla 5081
Gradski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla održao je u ponedjeljak 18. aprila 2016. godine V redovnu sjednicu u proširenom sazivu. Sjednici su prisustvovala rukovodstva Asocijacije žena i Asocijacije mladih SDA po mjesnih odborima SDA Tuzla. Raspravljano je o pripremama za lokalne izbore, a u okviru dnevnog reda razmatrana je i Informacija o rezultatima procesa reevidencije članstva GO SDA Tuzla i tekuća pitanja.


Predsjednik Gradskog odbora SDA Tuzla Sabahudin Imamović je istakao da je politička scena u Tuzli usitnjena tako da nijedna politička stranka u ovom momentu ne može samostalno obezbijediti dovoljno glasova za svog kandidata za gradonačelnika. „Aktuelni gradonačelnik je u međuvremenu kao i njegova politička stranka izgubio podršku većine građana Tuzle tako da je jako neizvjesno da li bi on mogao ponoviti rezultat iz ranijih izbornih procesa. Stoga, najveću šansu u Tuzli ima onaj kandidat koji oko sebe uspije okupiti podršku više političkih stranaka”.

Detaljnu informaciju o proteklim aktivnostima obje Asocijacije kao i o programskim zadacima za predstojeći period podnijeli su predsjednica Asocijacije žena GO SDA Tuzla Hidajeta Jarčević i predsjednik Asocijacije mladih GO SDA Tuzla Senad Mehmedinović.
Istaknuto je da su ove Asocijacije kao i Gradski odbor realizovali u proteklih godinu dana niz događaja kao pripremu za predstojeće lokalne izbore, a svi oni su u službi povećanja izbornog rezultata.

Ideju SDA u Tuzli prepoznaje i sve veći broj žena i mladih ljudi koji vole ovaj grad i žele bolju budućnost.

Član Izvršnog odbora SDA Tuzla Admir Andelija je Gradskom odboru SDA prezentirao dokument ” Analiza za grad Tuzlu” kada su u pitanju rezultati stranaka nekoliko posljednjih izbornih ciklusa, sa naglaskom na SDA.

Nakon ovih izlaganja, Gradski odbor SDA Tuzla je donio zaključak da zadužuje sve mjesne ogranke da do 1. maja ove godine formiraju svoje izborne štabove. Zadužene su radne grupe da do 15. maja održe sastanke na kojima će se razmotriti komunalni problemi u mjesnim zajednicama i potrebe određenih mjesnih ogranaka, kao i njihova spremnost za sprovođenje aktivnosti vezanih za lokalne izbore. Sastanci će biti u proširenom sazivu, uz prisustvo predstavnika Asocijacije žena, Asocijacije mladih, kadrova SDA.

U okviru II tačke dnevnog reda član Komisije za reevidenciju članstva Edin Haračić je Gradskom odboru SDA podnio informaciju o procesu reeevidencije nakon završenog trećeg ciklusa.
Gradski odbor SDA Tuzla je primio k znanju ovu informaciju i zadužio je Komisiju za reevidenciju da nastavi sa ovom procedurom, a predsjednike mjesnih ogranaka koji sa reevidencijom nisu postigli zadovoljavajući nivo da poboljšaju svoje aktivnosti na terenu.


go sda tuzla 5007

go sda tuzla 5047

go sda tuzla 5045

go sda tuzla 5011

go sda tuzla 5037

go sda tuzla 5083
go sda tuzla 5085
Služba za odnose s javnošću GO SDA Tuzla