Održana osma redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

8vijece005

Održana osma redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

U Tuzli je danas nakon vanredne sjednice Općinskog vijeća održana i 8. redovna sjednica. Jedna od najzanimljivijih tačaka trebala je biti razmatranje i usvajanje razrješenja i izbora predsjednika i članova u Savjetima mjesnih zajednica, međutim ta tačka je povučena zbog propusta u dostavi materijala Klubu vijećnika HDZ-a. O ovoj Odluci će se raspravljati na narednoj sjednici Vijeća početkom narednog mjeseca.

Klub SDA: Nismo bili spremni da podržimo  usvajanje razrješenja i izbora predsjednika i članova Savjeta u MZ

” Ova tačka je bila interesantna Klubu vijećnika Stranke demokratske akcije. Nismo bili spremni da je podržimo zato što je učinjena nepravda prema SDA na način da su predsjednici i članovi Savjeta od strane većine imenovani suprotno odredbama Statuta općine Tuzla jer se nije uvažavao izborni rezultat ostvaren u mjesnim zajednicama ” – ističe predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.


Općinsko vijeće Tuzla usvojilo je i izvještaje o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina Tuzla za 2012. godinu : JP ” Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla, JP ” Biznis, inovacije i tehnologije d.o.o. Tuzla, JKP ” Komemorativni centar ” d.o.o. Tuzla, JU ” Dom mladih ” Tuzla, JZNU Dom zdravlja sa poliklinikom ” Dr. Mustafa Šehović” Tuzla, JZU ” Gradske apoteke ” Tuzla. Klub vijećnika SDA je podržao ove izvještaje uz određene primjedbe.

Generalna primjedba koju SDA ima u vezi sa radom javnih preduzeća je da svoju poslovnu politiku prestanu temeljiti na podizanju kredita i cijena komunalnih usluga, nego da uz bolju i racionalniju organizaciju rada, bolju kadrovsku politiku, naprave iskorake u pogledu saniranja eventualnih poslovnih problema  – ističu iz Kluba.

Danas je usvojena i Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline ” Slatina 1″ u Tuzli, usvojena su Rješenja o imenovanju Komisije za odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih objekata i održiv povratak, Rješenja o imenovanju koordinacijske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Tuzla, Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u općini Tuzla u 2013. godini sa izvještajem Komisije za provođenje javnog oglasa i eventualnim prigovorima. Razmotrena je i Informacija o otkrivanju počinilaca krivičnih dijela krađa šahtova na području općine Tuzla, a usvojen je i niz imovinsko-pravnih akata.

Vijećnik mr.sc.Mirza Tupajić postavio je vijećnićko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica koje glasi: Kada i na koji način će se riješiti problem deponije „Desetine” MZ Solana-Moluhe”, gdje građani ove MZ imaju veliki ekološki problem otpadnih voda?

Obrazloženje:

Naime zagađenje moluške rijeke otpadnim vodama sa deponije ima veoma štetan uticaj na zdravlje ljudi i sami kvalitet življenja građana ove MZ. Otpadne vode u ovoj rijeci sadrže razne hemijske i biološke polutante koji su izuzetno opasni i mogu biti uzročnik raznih oboljenja, stvaraju neugodan miris i kontaminiraju floru i faunu. Krajnje je vrijeme da se ovom problemu posveti veća pažnja od strane Općine i da se sistematski, uz saradnju samih građana, sazivanjem javnih zborova građana, napokon počne rješavati ovaj ekološki problem.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla