Održana 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

vijece4005

Održana 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

 

U Tuzli je danas održana četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća. U okviru dnevnog reda od ukupno trinaest tačaka, najviše vremena proteklo je prilikom razmatranja i usvajanja Nacrta Prostornog plana općine Tuzla te Odluke o provođenju Prostornog plana općine Tuzla. Klub vijećnika SDA je podržao ovaj Nacrt koji ide u dalju proceduru, odnosno u javnu raspravu gdje će građani moći dodatno da se izjasne o ovom dokumentu.

” To je vrlo važan planski dokument koji za budućnost treba da odredi smjer u kojem ovaj grad treba da se razvija i gradi, uz poštivanje urbanističkih standarda, a sve kako bi Tuzla imala fizionomiju jednog modernog grada. ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

Općinsko vijeće Tuzla razmatralo je i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju, što je takođe podržano od Kluba vijećnika SDA uz stav da predložene izmjene tog zakona idu u pravcu da se u pogledu prostornog uređenja i građenja donesu najbolja rješenja.

” Smatramo da Općinsko vijeće i svi koji budu razmatrali ovaj Nacrt trebaju staviti do znanja predlagaču da Tuzla kao centar Tuzlanskog kantona, najveće urbano područje, grad koji ima svoja obilježja, mora biti drugačije tretirana kroz taj zakon jer općina ima i Zavod za urbanizam kao upravnu organizaciju koja ima dovoljno kadrova da obavlja stručne poslove iz oblasti građenja, za razliku od manjih općina koje nemaju te zavode niti ispunjavaju uslove za njihovo osnivanje. Klub vijećnika SDA će podržati stavove Radne grupe koju su sačinjavali službenici Općine Tuzla stručni za tu oblast, vezano za navedenu izmjenu ovog zakona ” – kazao je Sabahudin Imamović.

vijece4001
Prilikom razmatranja Izvještaja o sanaciji klizišta na području općine Tuzla, Klub vijećnika SDA je istakao da se radi o vrlo važnom problemu koji nadrasta mogućnosti Općine Tuzla jer postoji veliki broj klizišta koja na direktan ili indirektan način ugrožavaju imovinu i živote ljudi. Iz Kluba su istakli mišljenje da postoji nedostatak novca i kadrova s obzirom da je sanacija klizišta izuzetno zahtjevan posao u stručnom pogledu. Stoga je Klub vijećnika SDA zatražio da se uradi strategija za rješavanje ovog problema u kojoj bi se naznačio period u kojem je potrebno uložiti određena sredstva i koliki iznos tih sredstava, te šta je sve potrebno angažovati da bi se ovaj problem barem sveo na manje okvire.

Općinsko vijeće Tuzla usvojilo je i Odluku o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2013. godini, data je saglasnost na izmjenu i dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji organa uprave i stručnih službi Općine Tuzla, razmotren je niz imovinsko-pravnih akata. Vijeće je razmotrilo i Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama za upravu Općine Tuzla tokom 2012. godine. Razmotrena je i Informacija o inspekcijskim nadzorima provedenim u 2012. godini, zatim Informacija o realiziranim projektima i poticanju turizma na području općine Tuzla. Takođe, razmotren je izbor predsjednika i članova u komisijama Općinskog vijeća Tuzla, izbor predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica u općini Tuzla i drugo.


Klub vijećnika Stranke demokratske akcije iznio je svoj stav vezan za štrajk samostalnih taksi prijevoznika koji je održan pred Općinom Tuzla. Klub je podržao zaključke koji su donijeti u okviru ove tačke dnevnog reda da se predlože izmjene kantonalnog Zakona o cestovnom saobraćaju na način da se u Tuzli kao glavnom gradu Tuzlanskog kantona koji ima daleko veći broj stanovnika od onog koji se koristi zvanično od 1991. godine, poveća broj taksi štandova, da se ukinu neke diskriminatorske odredbe. ” Smatramo da odgovornost leži na općinskoj Službi za komunalne poslove, vezano za izdavanje dozvola za taksi štandove, jer je očigledno da tu nisu stvoreni normativni preduslovi za uređenje stanja u toj oblasti. Ne postoji Odluka ili Pravilnik koji reguliše kriterije za dodjelu taksi štandova. Jedan od zaključaka je da se u budućnosti donese takva Odluka” – istakao je predsjednik Kluba vijećnika SDA Tuzla, Sabahudin Imamović.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla