Održana 33. redovna sjednica OO SDA Tuzla

33oosdatz022

Održana 33. redovna sjednica OO SDA Tuzla

Općinski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla održao je u petak 21. februara 2014. godine tridesetitreću redovnu sjednicu. Na dnevnom redu bilo je razmatranje aktuelne političke situacije, razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog odbora SDA Tuzla za 2013. godinu, razmatranje i usvajanje Plana rada OO SDA Tuzla za 2014. godinu i tekuća pitanja.


Predsjednik OO SDA Tuzla doc.dr. Salko Bukvarević informisao je Općinski odbor o aktuelnoj političkoj situaciji, zaključcima sa sjednice Kolegija SDA BiH koja je održana u proširenom sazivu sa predsjednicima Kantonalnih odbora SDA 08.02.2014. kao i sa sjednice Izvršnog odbora SDA TK sa predsjednicima Općinskih odbora i načelnicima koja je održana 09. 02. 2014. godine. Takođe, Općinski odbor je upoznat i sa zaključcima Predsjedništva SDA BiH od 11.02.2014. godine i zaključcima vanredne sjednice Glavnog odbora SDA koja je održana 16. februara 2014. godine.

OO SDA Tuzla podržao je zaključke Kolegija SDA BiH, Predsjedništva SDA, Glavnog odbora SDA i IO SDA TK, koji idu u smjeru rješavanja opravdanih zahtjeva radnika.

Učešće u raspravi o ovoj tački dnevnog reda uzeo je veliki broj članova Općinskog odbora nakon čega je zaključeno da na osnovu svih diskusija rukovodstvo OO SDA Tuzla formuliše zaključke koje će proslijediti dalje prema KO SDA TK i Predsjedništvu Stranke.

33oosdatz004
Općinski odbor SDA Tuzla jednoglasno je usvojio Izvještaj o radu Općinskog odbora SDA Tuzla za 2013. godinu. U navednom periodu realizovane su brojne aktivnosti kako Općinskog odbora tako i Asocijacije Fatma, Asocijacije žena i Asocijacije mladih OO SDA Tuzla – redovna, vanredna i tematska zasjedanja, aktivnosti u vezi sa Popisom stanovništva, tribine, humanitarne akcije, obilježavanje značajnih datuma, obilježavanje Dana mjesnih zajednica općine Tuzla, kulturne manifestacije, iftari…

Svi članovi Stranke demokratske akcije iz Tuzle su pozvani da uzmu učešće u radu SDA kroz organe Stranke te da se uključe u rješavanje otvorenih pitanja i ujedno da se radi na širenju mreže SDA.

33oosdatz013
Općinski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla usvojio je plan rada OO SDA Tuzla za 2014. godinu gdje je među osnovnim opredjeljenjima istaknuto da je potrebno u kontinuitetu neposrednim kontaktom sa građanima promovisati osnovni program SDA : Država BiH cjelovita, demokratska i slobodna, sa očuvanjem bosanskog identiteta i na putu evropskih integracija ; Učešće članova OO SDA Tuzla u rješavanju pitanja od životnog značaja za građane općine Tuzla i Bosne i Hercegovine putem Kluba vijećnika, povjerenika u mjesnim zajednicama i ostalih predstavnika ; Učešće OO SDA Tuzla u vraćanju političke pozicije SDA kao stranke sa najvećim brojem glasača na području TK-a i u BiH ; Aktiviranje kompletne infrastrukture SDA Tuzla na promociji Stranke i povećanju broja glasača za SDA u Tuzli ; Političko pozicioniranje OO SDA Tuzla kao značajnog političkog faktora, kako u Tuzli tako i u TK.

33oosdatz020
Pod tekućim pitanjima bila je Informacija o projektu ” Politička akademija SDA BiH – Program Tuzla ” i Informacija o programu obilježavanja Dana nezavisnosti BiH.

Kako je istakao predsjednik Bukvarević, na Političkoj akademiji – Program Tuzla osposobljavat će se mladi ljudi za oblasti politike, privatnog sektora, javne uprave, civilnog društva i medija. Još jednom je naglašena važnost uključivanja mladih u političke tokove. Na javni poziv Političke akademije – Program Tuzla prijavio se veoma veliki broj kandidata koji će trebati da prođu testiranje. O datumu testiranja svi kandidati će biti blagovremeno obaviješteni e-mailom i putem naše zvanične web stranice Općinskog odbora SDA Tuzla.

Kao i svake godine, članovi OO SDA Tuzla će nizom aktivnosti obilježiti Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. mart. Glavni događaj biće tradicionalni koncert pod nazivom „ Sevdalinka – pečat u srcu svakog Bosanca” na kojem će nastupiti izvođači sevdalinki, horovi i folklorni ansambl. Koncert se organizuje u BKC-u Tuzla u petak 28. februara u 19h. Ulaz za sve je slobodan. Ovom prilikom Općinski odbor SDA Tuzla je kao generalni pokrovitelj pozvao sve građane da prisustvuju toj manifestaciji, jedinoj ovog tipa koja se u povodu Dana nezavisnosti BiH organizuje u našem gradu već osmu godinu.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla