Održana 31. redovna sjednica OV Tuzla

31vijece2

Održana 31. redovna sjednica OV Tuzla

Općinsko vijeće Tuzla danas je usvojilo Odluku o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana područja slijeganja – prostorna cjelina staro gradsko područje „ Hendek – Pazar „ u Tuzli, uz odgovarajući zaključak. Usvojeno je i nekoliko Rješenja o imenovanju općinskih komisija kao i imovinsko-pravnih akata na prijedlog Službe za geodetsko-imovinsko-pravne poslove. Dnevni red je dopunjen i razmatranjem  Informacije Radne grupe za analizu stanja i predlaganje mjera za poboljšanje stanja u Tuzlanskoj televiziji i JP Radio Tuzla, a vijećnici su se izjasnili i o Elaboratu o daljem razvoju i proširenju djelatnosti u JP Radio Tuzla d.o.o.

 


 

Vijećnici su usvojili i šest Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća za 2010. godinu čiji je osnivač ili suosnivač Općina Tuzla ( JKP Komunalac, JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla, JKP Pannonica d.o.o.Tuzla, JP RPC Tuzla – Inkubator Lipnica d.o.o. Tuzla, JP Biznis inovacije i tehnologije d.o.o. Tuzla, JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla) i tri Izvještaja o radu javnih ustanova (JU za pretškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla, JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „ Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla i JZU „ Gradske apoteke „ Tuzla).

U okviru dopune dnevnog reda usvojena je i Rezolucija u vezi sa okolnostima oko hapšenja osumnjičenog za ratne zločine Ratka Mladića. Vijeće je razmatralo i zahtjev za hapšenje i procesuiranje drugih osumnjičenih za ratne zločine, a vijećnici su osudili podršku osumnjičenima za ratne zločine.

Upućena je Urgencija Parlamentu FBiH, Vladi FBiH, predsjedniku i potpredsjedniku FBiH za realizaciju Odluke Općinskog vijeća Tuzla i donošenje Zakona o proglašenju Tuzle gradom.

Upućena je Urgencija Službi za komunalne poslove , izgradnju i pitanja mjesnih zajednica i Službi za inspekcijske poslove za čišćenje prostora u kojima postoji opasnost od zmija i drugih gmizavaca.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla